Evropský dopravní koridor odvodněn

Průtah Hrádek ve Slezsku

Evropský dopravní koridor - silniční tah R48, I/68 a D3. Komplexní řešení odvodnění silničních tahů se systémem revizních a vstupních šachet Tegra z Čech až na Slovensko.

Kompletní obnova významného dvouproudového silničního spojení českých silnic R48, I/68 a slovenské dálnice D3 (část 6. evropského dopravního koridoru) v délce  3,3 km včetně nové křižovatky, mostů apod. Celý silniční tah je v provozu od května roku 2011.

Cílem projektu bylo vybudování kompletního kanalizačního systému pomocí produktů Tegra 600, Tegra 1000 a Wavin X-Stream. Společnost WAVIN Ekoplastik dodala kompletní dalekonosná řešení kanalizace jakožto i technickou pomoc a dostála tak své skvělé pověsti v realizaci inteligentních odvodňovacích a kanalizačních systémů.

  • Zodpovědná osoba - Marek Tacina, projekt manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Architekt - SUDOP PRAHA a.s.
  • Generální dodavatel - ALPINE Bau CZ s.r.o.
  • Rozsah dodávky - 4 km potrubí X-Stream, 110 ks šachet Tegra
  • Realizace - 2011