Pražská Grébovka s novou kanalizací

Problematický terén vyřešen díky šachtám Tegra

Grébovka, pražský památkově chráněný park na pomezí Vršovic, Vinohrad a Nuslí, prošel rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci které bylo třeba zajistit kvalitní odvodnění a vylepšit dešťovou kanalizaci.

Rozsáhlá revitalizace dolní části parku byla zahájena v roce 2011. Původní kanalizace byla často zanášena splašky či listím, jedním z opatření projektu byl proto požadavek na změny směru dešťové kanalizace. Přitom ohyb trubek v „kolenech“ mohl být maximálně do 15°, aby nedocházelo k ucpání kanalizace. Takový kanalizační systém navíc lze i snadněji čistit. Terén parku se vyznačuje velkými výškovými rozdíly, a změny směru o více než 15° se tudíž musely provádět pomocí šachet.

Za realizátora nové kanalizace parku Grébovka byla vybrána společnost Wavin Ekoplastik, která dodala efektivní řešení za použití šachet rodiny Tegra (1000 NG, 600, 425) s integrovanými výkyvnými hrdly umožňujícími změnu všemi směry o 7,5 ° přímo v kynetě (prohloubené části dna).

Mimořádnou vlastností těchto šachtových komponent je navíc hladká plocha vnitřních stěn. Díky tomu jsou lehce odplavovány případné nečistoty, a zabraňuje se tak vytvoření usazenin na stěnách.
Aleš Břeň ,  produktový manažer Wavin Ekoplastik

V projektu byly stanoveny i přísné požadavky i na těsnost, kvalitu a tím pádem dlouhou životnost použitých systémů. Z kanalizačních systémů společnosti Wavin Ekoplastik byly využity také kanalizační potrubní systémy a tvarovky KG z PVC-U.

Po rekonstrukci dolní části parku dokončené na podzim 2012, projekt pokračoval obnovou horní části, která trvala do srpna 2013. Náklady na celkovou rekonstrukci činily asi 300 milionů Kč. Generálním realizátorem stavby pro zadavatele, Městskou část Praha 2, byla společnost Swietelsky, Wavin Ekoplastik dodala plastové potrubní systémy a šachty.

  • Zodpovědná osoba - Michal Jára, projekt manager WAVIN Ekoplastik s.r.o.
  • Dodavatel - SWIETELSKY stavební s.r.o.
  • Investor - Městská část Praha 2
  • Provozovatel - CEELI Institut, o.p.s.
  • Projektant - ateliér Design arcom
  • Realizace - 2011 - 2013