Globus Havířov má vyřešeno nakládání s dešťovou vodou

Odvodnění střech a retence dešťové vody

Nové nákupní a obchodní centrum, které se nachází na ploše cca 16 200 m2 je významným nákupním a kulturním centrem pro celý region.

Cíl projektu

Cílem našeho projektu byla realizace podtlakového systému odvodnění střech, který bude schopen odvádět vodu ze střešních ploch a bude mít velmi dlouhou životnost. Zároveň bylo třeba vytvořit velké retenční nádrže. Nádrže z akumulačních boxů Wavin Q-Bic byly opracovány hydroizolačním souvrství. Celkem byly vytvořeny 2 retenční nádrže.
Wavin Q-Bic splňuje potřeby zákazníka nejen jako retenční nebo zasakovací systém, ale také jako systém s pokročilým čištěním a možností kontroly.

Partneři

Stavba byla zahájena v dubnu roku 2011 a celá budova byla zprovozněna na konci listopadu téhož roku. Generálním dodavatelem stavby pro zadavatele, Praha West Investment k.s., byla společnost PSG International a projektantem Hutní projekt Frýdek Místek. 

  • Zodpovědná osoba - Lukáš Mejzlík, product manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - Praha West Investment k.s.
  • Projektant - Hutní projekt Frýdek Místek
  • Architekt - Dipl. Ing. arch. Cyril Kajnar
  • Generální dodavatel - PSG International
  • Dodaných boxů - 1518 ks boxů = 655,5 m3
  • Počet použitých vtoků - 44 vyhřívaných celokovových (WAVIN QS75) 
  • Délka dodaného potrubí - 756 m WAVIN QuickStream (dimenze d 40 - d 200)
  • Realizace - 2011