Odvodnění střechy pro výrobní halu

CTP Černovické terasy Brno – hala D2 FEI

Podtlakové odvodnění střechy Wavin QuickStream pro výrobní halu firmy FEI Company.

Americký výrobce elektronových mikroskopů FEI rozšiřuje brněnskou pobočku ze současných tří budov  v Technologickém parku o novou 40.000 m2 budovu v lokalitě CTP Černovické terasy. Novou výrobní halu staví pro firmu FEI Company firma CTP Invest, s.r.o., která je majitelem průmyslové zóny na Černovických terasách v Brně.

Výroba i vývoj elektronových mikroskopů mají v Brně dlouhou tradici, která sahá až do dob bývalé Tesly. Elektronové mikroskopy vyžadují při výrobě i vývoji speciální podmínky. Výběr vhodné lokality tak nebyl jednoduchý. Musela se zvažovat například síla elektromagnetického pole nebo hodnoty vibrací podloží.

Co jsme dodávali?

Odvodnění střechy je řešeno systémy Wavin QuickStream v obou materiálových provedeních jak HDPE, tak PVC.

Svařovaný systém z HDPE, který je považován obecně za bezpečnější, díky robustnějšímu závěsnému systému, je realizován ve výrobních prostorách, kde se budou vyrábět elektronové mikroskopy (tak, aby se minimalizovaly nadměrné vibrace). Systém z lepeného PVC je realizován ve skladové části a v přilehlých administrativních budovách.

  • Zodpovědná osoba - Václav Papírník, product manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - FEI Company
  • Generální projektant - K4 a.s
  • Projektant - VHS Atelier s.r.o.
  • Generální dodavatel - CTP Invest s.r.o.
  • Celková odvodňovaná plocha - 35 200 m2
  • Počet použitých vtoků - 61 celokovových (QSM 75 260) a 64 celoplastových (QSPE75)
  • Délka dodaného potrubí - 1240 m WAVIN QuickStream PVC a 1125 m WAVIN QuickStream PE
  • Realizace - 2013