Renovace přivaděče pitné vody v Uherském Brodě

Bez omezení dopravy v historickém centru města

Pod historickým centrem města Uherský Brod vede hlavní přivaděč pitné vody. Původní ocelové vedení DN 450 však začalo vykazovat značné škody v důsledku vnější koroze, a muselo být tedy vyměněno.

Výběr správné metody pokládky

Výměna vodovodního přivaděče s pomocí otevřeného výkopu by ovšem v historickém  centru představovala velké dopravní problémy, a proto byla s ohledem na značný dopad na obyvatele města rychle zamítnuta. Provozovatel vodovodního přivaděče, SVK (Slovácké vodovody a kanalizace, a.s.) se namísto toho rozhodl pro sanaci cca 1 500 metrů dlouhého úseku poškozeného vodovodu bezvýkopovou technologií Berstlining, pro kterou jsou zapotřebí jen malé stavební výkopy. Ocelová trubka je nejprve pod zemí rozřezána pomocí řezné hlavy. Poté je do potrubí umístěna rozbíjecí hlava, která jednotlivé úseky ocelového potrubí velkou tažnou silou roztlačuje do stran do okolní zeminy a následně do vzniklé trasy vtahuje potrubí nové.

Použité potrubí

Pro sanaci bylo zvoleno potrubí TS DOQ®, jehož materiál vykazuje dostatečnou flexibilitu a bezpečnost i v případě realizace v místech, která jsou silně namáhaná hustou dopravou. Dodavatelem potrubí byla společnost Wavin Ekoplastik, který celkových 1500 m trubky dodala v celkem 12 délkách, které byly na místě svařeny natupo a nainstalovány v příslušných úsecích. Výhodou potrubí TS DOQ® je mimo jiné to, že jej lze metodou Berstlining instalovat také v zatáčkách s mírným poloměrem.

Napojení odboček

Odborná realizace v Uherském Brodě zajistila nepatrné povrchové ovlivnění trub. V koncových a průběžných stavebních výkopech bylo možné provést opětovná zapojení dle plánu pomocí E fitinků. PE tvarovky ve stavebních výkopech byly opatřeny písečným ložem.

Kromě výměny vodovodního přivaděče bylo na nově položeném potrubí TS DOQ® nutné vytvořit i odbočky o vnějším průměru DA 160 mm. Pro tento účel byla použita navařovací sedla Wavin Topload s novou instalační sadou. Tím bylo možné zamezit napojení téček a souvisejících větších stavebních výkopů. Navařovací sedla Wavin se mohou umístit v metodě Topload s minimální šířkou pracovního prostoru. 

  • Zodpovědná osoba - Radim Modlitba, produkt manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - Slovácké vodovody a kanalizace, a.s.
  • Rozsah dodávky - 1500 m
  • Realizace - 2016