Nová kanalizace pod Havířovem

45 km potrubí a 1400 šachet

Asi 5000 obyvatel okrajových částí Havířova bylo ještě v roce 2012 nuceno vyvážet jímky. Pro výstavbu splaškové kanalizace v poddolovaných oblastech města bylo použito žebrované kanalizační potrubí Ultra Rib 2 a kanalizační šachty Wavin Tegra. Oba tyto produkty patří k nejspolehlivějším komponentám potrubní soustavy určené do náročného prostředí.

Investor, kterým je statutární město Havířov (dotaci poskytl Státní fond životního prostředí), nechal v letech 2012-2013 položit zhruba 45 kilometrů kanalizačního potrubí a 1 400 kanalizačních šachet. Připravena byla téměř tisícovka domovních přípojek. 

Stavba v poddolovaném území

Výstavba v prostředí téměř kompletně poddolovaného území kladla velké nároky jak na použité materiály, tak na technologie. Pro nejexponovanější části splaškové kanalizace bylo zvoleno žebrované kanalizační potrubí Wavin Ultra Rib 2 kratších délek (3 m), u něhož je mnohem nižší riziko budoucí netěsnosti při případném posuvu půdy. Jde o potrubí vyrobené z polypropylenu, které je vhodné pro použití v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením.

Dalším vhodným řešením pro poddolovanou oblast se ukázaly být plastové šachty Tegra, které jsou mnohem lehčí než betonové šachty. Tyto šachty se dodávají jako stavebnice, což umožňuje kombinovat sestavu jednotlivých komponent podle konkrétního požadavku. Jednotlivé části šachet jsou pak spojeny speciálním těsněním, které zaručuje 100 % vodotěsnost.

Šachtová roura použitá v tomto řešení se chová jako harmonika, takže dokonce i když přes ni během stavby přejede nákladní automobil, zůstane vlastní šachta nepoškozená.
Aleš Břeň , produktový manažer Wavin Ekoplastik
V rámci výstavby kanalizace v okrajových částech Havířova byly použity konkrétně šachty Tegra 600 a Tegra 1000 NG, které jsou navíc opatřeny tzv. integrovanými výkyvnými hrdly. Ty umožňují přizpůsobit úhel napojení potrubí až o 7,5° v každém směru a tím eliminují nepřesnosti při pokládce potrubí.
  • Zodpovědná osoba - Marek Tacina, projekt manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - statutární město Havířov 
  • Rozsah dodávky - 45 km potrubí, 1400 šachet
  • Realizace - 2012 - 2013