Sanace vodovodního přivaděče u Bruntálu

1200 metrů potrubí sanováno za pouhé 4 týdny

Vodovodní síť v okolí Bruntálu pochází z počátku 60. let minulého století a její přiváděcí řady zásobují pitnou vodou více než 40 tisíc obyvatel oblasti. Po desetiletích nepřetržitého provozu síť vykazovala stále více závad, proto se ji vlastník a provozovatel vodovodu, společnost VaK Bruntál, rozhodl sanovat, a to s pomocí bezvýkopové technologie Compact Pipe.

Problém starého ocelového potrubí

Jeden z nejporuchovějších úseků se nacházel obci Malá Morávka. Přivaděč o délce 1 200 metrů byl vybudován v roce 1961, a to z ocelových hrdlových trub spojovaných temováním. Potrubí nedisponovalo vnitřní výstelkou, z vnějšku bylo opatřeno asfaltovou izolací. Nejčastější příčinou poruch ve zmíněném úseku byly spoje potrubí v kombinaci s vysokým provozním tlakem.

Výběr správné metody renovace

Investor se rozhodl pro sanaci vodovodního přivaděče technologií Compact Pipe, která je dle celosvětových zkušeností ideální pro bezvýkopovou sanaci poškozených vodovodních, kanalizačních, plynovodních a průmyslových potrubí vyrobených z tradičních materiálů jako je litina, ocel, beton, kamenina nebo azbestocement.

Sanace spočívá v instalaci nové trubky tak, že těsně přilne zevnitř ke stěnám stávajícího potrubí. Hlavní součástí systému je potrubí vyrobené z běžného, vysoce kvalitního polyetylénu. Stavební práce jsou omezeny na počáteční a koncovou jámu.

Výhodou technologie Compact Pipe je mimo jiné fakt, že pokud si investor vybere právě tento systém vložkování potrubí, může si být jistý jak kvalitou materiálu, tak dodržením striktně daných postupů instalace.
Daniel Šnajdr , produktový manažer Wavin Ekoplastik
1 200 metrů potrubí se sanovalo v 6 úsecích o délkách přibližně 200 m. Protože se potrubí dodávalo na stavbu navinuté na bubnech přímo z výroby, neexistuje na celé délce 200 m žádný spoj. Projekt byl v listopadu 2013 realizován za pouhé 4 týdny.
  • Zodpovědná osoba - Daniel Šnajdr, product manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - VaK Bruntál a.s.
  • Generální dodavatel - Jesenická vodohospodářská společnost spol. s r.o.
  • Subdodavatel - REVAK a.s
  • Generální projektant - VODIS Olomouc s.r.o.
  • Rozsah dodávky - 1200 m
  • Realizace - 2013