Nové potrubí zásobuje pitnou vodou Potštát a okolí

10 km potrubí SafeTech RC

Severomoravské město Potštát a jeho okolí se dlouhodobě potýkalo s nedostatkem kvalitní pitné vody z místních zdrojů. Obyvatelé se museli spoléhat na vlastní studny, čerpali hygienicky nevyhovující vodu z nedaleké nádrže nebo využívali pitnou vodu z dovážených cisteren. Na podzim 2011 se zahájil projekt výstavby nového vodovodního řádu.

Výstavba vodovodu probíhala v složitých podmínkách, a to jak z hlediska provádění zemních prací, tak i pokládky vodovodního potrubí. V projektu bylo využito polyetylénové potrubí SafeTech RC, což je potrubí PE100 RC testované a certifikované dle předpisu PAS1075, zajišťující velmi vysoký standard. Technologické zpracování PE100 RC navíc umožnilo pokládku do výkopu bez použití pískového lože. Pro obsyp a zásyp pak bylo možné využít vykopanou zeminu, což projekt výrazně zlevnilo.
Díky přivedení kvalitní pitné vody do oblasti Potštátska bylo možné definitivně odstavit dosud využívaný nevyhovující zdroj povrchové vody.
Daniel Šnajdr , produktový manažer Wavin Ekoplastik

V rámci výstavby nového vodovodu bylo položeno celkem 10 kilometrů potrubí. Postaveny byly také čerpací stanice, vodoměrné a redukční šachty a výtlačné a přívodní vodovodní řady.

K dokončení prací došlo i přes komplikované terénní podmínky poměrně rychle, vodovod byl uveden do provozu v srpnu 2012.

  • Zodpovědná osoba - Daniel Šnajdr, product manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko
  • Provozovatel - Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
  • Projektant - Voding Hranice, spol. s r.o.
  • Dodavatel stavby - PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
  • Rozsah dodávky - 10 000 m
  • Realizace - 2012