Zmírnění dopadu přívalových dešťů

Přívalové deště ohrožují krajinu i lidské společenství, které na ně dosud není dostatečně připraveno. 

Česká republika patří mezi silně urbanizované oblasti, ve městech zde žije bezmála 75 % z 10,6 miliónů obyvatel. A právě města s dominantní a pro vodu více méně nepropustnou zástavbou představují z hlediska zvládání klimatických extrémů výrazný problém. Srážky se nemají kde zasakovat, dochází tak k hromadění vody či jejímu neregulovanému odtoku do splaškové kanalizace, hrozí kontaminace půdy i podzemních vod, eroze a záplavy.

Zajímá Vás tato problematika?

Kontaktujte našeho specialistu:

Ing. Lukáš Mejzlík
M: +420 725 571 803
E: lukas.mejzlik@wavin.com