úterý 26. května 2020

Vláda na boj se suchem vypsala projekty za 2,5 mld. Kč. O finanční prostředky mohou žádat obce i domácnosti.

Sucho se v České republice nadále prohlubuje. Minimum srážek, slabá zima, nedostatek sněhu a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v tocích i půdě. Ministerstvo životního prostředí letos již otevřelo projekty za více než 2,5 miliardy korun a o dalších až tři a půl miliardách jedná.

Klimatické extrémy postihují jak přírodní prostředí, tak infrastrukturu, resp. naši společnost obecně. Závažné jsou také ekonomické škody na zemědělských porostech či silná eroze při přívalových deštích a s tím související snižování kvality a úrodnosti půdy. Půda je vodou méně nasycená, a když je půda příliš suchá, vodu odpuzuje pryč a ta po ní stéká pryč. Vzhledem k rostoucím teplotám se víc vody i vypaří. 

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou považuje společnost Wavin za klíčové téma. proto se mu už mnoho let věnuje prostřednictvím propracovaného a uceleného souboru účelných řešení. Společnost poskytuje důmyslně koncipované komplety pro odvodnění střech a zpevněných ploch, zasakování a retenci, filtraci a odlučování i kanalizační systémy. Více o systémech řešení Wavin se můžete dočíst v brožuře

Problematice moderních kanalizací v obcích jsme se věnovali v průzkumu v roce 2018, více se můžete dočíst zde. V loňském roce jsem se věnovali tématu sucha v českých obcích. Závěry jsou k dispozici zde.

Ministerstvo životního prostředí České republiky uvolňuje finanční prostředky v rámci následujících výzev:

  • Velká Dešťovka a úprava koryt vodních toků - více zde.
  • Posílení přirozených funkcí krajiny – více zde.
  • Revitalizace sídelní zeleně – více zde.
  • Malá Dešťovka – více zde
  • Domovní čistírny odpadních vod - více zde