čtvrtek 25. dubna 2019

Regulace odtoku aneb když nejde vsakovat, vypařovat či využívat


V případech, kdy dešťovou vodu nemůžeme vrátit do lokálního vodního koloběhu a nemáme možnost ji využít, můžeme alespoň zpomalit její odtok před zaústěním do vodního toku či jednotné kanalizace.

Zpomalení odtoku se provádí pomocí škrceného (regulovaného) odtoku a retenčního prostoru. TNV 75 9011 požaduje, aby z pozemku stavby neodtékaly více než 3 l/s/ha. Má-li tedy pozemek výměru např. 1,5 ha, neměl by povolený odtok přesáhnout 4,5 l/s. Nicméně vzhledem k tomu, že škrcení odtoku je zpravidla prováděno clonou (tj. otvorem ve stěně, viz obrázek), může u malých průměrů clon hrozit jejich ucpání nečistotatmi. Za technicky bezpečné řešení se považuje regulace odtoku na 0,5 l/s, povolený odtok by tedy neměl být menší. Alternativou pro regulaci je použití vírových ventilů. Ty díky své konstrukci využívají k regulaci rotaci vody tzv. vortex efekt, který umožňuje regulovat odtok, při nižším riziku ucpání. 

Obrázek 1. Vírový ventil v šachtě
Obrázek 1. Vírový ventil v šachtě

Retenční prostor může být řešen jako suchá nádrž, nádrž se stálou hladinou nadržení, podzemní nádrž či jako umělý mokřad. Hlavnímu retenčnímu prostoru by měla být přeřazena oddělená sedimentační nádrž. Následný odvod dešťové vody je ideální řešit povrchově tak, aby byl podpořen výpar.

ZDROJE:
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, Sweco Hydroprojekt, 2013.

čtvrtek 25. dubna 2019

Regulace odtoku aneb když nejde vsakovat, vypařovat či využívat


V případech, kdy dešťovou vodu nemůžeme vrátit do lokálního vodního koloběhu a nemáme možnost ji využít, můžeme alespoň zpomalit její odtok před zaústěním do vodního toku či jednotné kanalizace.

Zpomalení odtoku se provádí pomocí škrceného (regulovaného) odtoku a retenčního prostoru. TNV 75 9011 požaduje, aby z pozemku stavby neodtékaly více než 3 l/s/ha. Má-li tedy pozemek výměru např. 1,5 ha, neměl by povolený odtok přesáhnout 4,5 l/s. Nicméně vzhledem k tomu, že škrcení odtoku je zpravidla prováděno clonou (tj. otvorem ve stěně, viz obrázek), může u malých průměrů clon hrozit jejich ucpání nečistotatmi. Za technicky bezpečné řešení se považuje regulace odtoku na 0,5 l/s, povolený odtok by tedy neměl být menší. Alternativou pro regulaci je použití vírových ventilů. Ty díky své konstrukci využívají k regulaci rotaci vody tzv. vortex efekt, který umožňuje regulovat odtok, při nižším riziku ucpání. 

Obrázek 1. Vírový ventil v šachtě
Obrázek 1. Vírový ventil v šachtě

Retenční prostor může být řešen jako suchá nádrž, nádrž se stálou hladinou nadržení, podzemní nádrž či jako umělý mokřad. Hlavnímu retenčnímu prostoru by měla být přeřazena oddělená sedimentační nádrž. Následný odvod dešťové vody je ideální řešit povrchově tak, aby byl podpořen výpar.

ZDROJE:
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, Sweco Hydroprojekt, 2013.