úterý 13. října 2015

Sanace vodovodu ve Valašském Meziříčí

Podívejte se na video ze sanace vodovodu ve Valašském Meziříčí technologií Compact Pipe.

Nový vodovod v délce 2,5 km

Sanace výtlačného vodovodního řadu, který vede z úpravny vody ve Valašském Meziříčí do vodojemu Štěpánov, byla realizována s pomocí bezvýkopové technologie Compact Pipe. Sanace potrubí o celkové délce 2 570 m byla rozdělena celkem do 21 úseků a zrealizována v průběhu léta 2015.