úterý 29. června 2021

Praha Zbraslav – rozšíření sportovního areálu

Aktuálně probíhají stavební práce projektu Modernizaci školního hřiště. Celková rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši  55 mil Kč. Část finančních prostředků 37mil poskytlo Hlavní město Praha, zbytek jde za MČ Zbraslav.

Zbraslav

Zdroj: https://www.mc-zbraslav.cz/podrobnosti-k-projektu-modernizace-skolniho-hriste/ds-1107

V rámci tohoto projektu v části odvodnění je realizován systém pro akumulaci dešťové vody což jsou 3ks 16m3 jímek pro využívání dešťové vody. Za akumulací je retenční nádrž a systém je ukončen ve vsakovacím objektu. Pro vytvoření RN a vsakovacího objektu byl vybrán systém Wavin Aquacell NG. Jedná se o inovovaný výrobek. Základním prvkem jsou boxy o rozměrech 1200x600 a výšce 400mm.

Body image_news_zbraslav

Body image_news_zbraslav2

Pro vytvoření retenční nádrže je nutné na zhutněné a zpevněné podkladní vrstvy instalovat hydroizolační souvrství tvořené ochrannými geotextiliemi z vnitřní a vnější strany (300 resp. 500g/m2) mezi které, se vkládá nepropustná folie PVC 1,5mm. Všechny spoje se svařují a následně testují a kryjí zálivkou. Následně se provede vyskládání vlastního tvaru RN včetně nátoků, odtoku, revizních šachet apod. Boční stěny se uzavírají systémovými deskami, které vytváří opláštění. Pro Nátoky a revizní šachty jsou speciální tvarovky. Revizní šachta 425 slouží k reviznímu vstupu do systému akumulačních boxů.

Body image_news_zbraslav3

Body image_news_zbraslav4

Sestava retenční nádrže
4,8 x 6,6 x 1,625 m; stavební / retenční objem 51,5 / 48,9 m3; 176 ks modulů Aquacell NG, 1ks revizní šachta Tegra 425

Sestava vsakovací nádrže
4,8 x 3,6 x 1,225 m; stavební / retenční objem 21,2 / 20,1 m3; 72 ks modulů Aquacell NG

Body image_news_zbraslav6

Jak rychle získat specifikaci materiálu systému Aquacell NG?
Ve 3 rychlých krocích získáte specifikaci dle požadovaného objemu resp. plochy.
 Klikněte zde a vypočítejte pomocí kalkulačního nástroje požadovaný materiál.
V prvním kroku si zadáte požadovaný objem a zadáte šířku a výšku objektu.
V druhém kroku zvolí počty a dimenze nátoků/odtoků a případně revizní šachtu Tegra 425.
Ve třetím kroku již máte soupis materiálů včetně kodů.
Délku šachtové roury, poklop a geotextilii si musíte upravit podle naší nabídky.

 

Chcete vědět více k akumulačním boxům AquaCell? Klikněte ZDE.