pondělí 27. února 2017

Pracujte s balíčky Wavin k programu Revit®

Dynamický vývoj technologií přinesl do stavebnictví moderní způsoby projektování založené na  tzv. koncepci BIMu (Building Information Modeling). Toto bylo hlavním impulsem pro společnost Wavin k tvorbě programových balíčků pro software Revit, které obsahují knihovny 3D modelů produktů Wavin a maximálně usnadňují navrhování potrubních systémů.

Proč pracovat s Wavin balíčky pro program Revit?

BIM mění pracovní postupy

Building Information Modeling představuje posloupnost činností, vedoucí k přípravě inteligentně-informačního modelu budovy, který danou budovu realisticky charakterizuje. Zároveň jde o cílený modelovací proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. BIM vyvolává nové požadavky na pracovní postupy a mění role i odpovědnosti jednotlivých účastníků stavebního procesu – od architektů a projektantů přes dodavatele stavebních prací až po investory a správce budov.

Přesnější modely

Knihovny 3D modelů trubek a tvarovek Wavin pro program Revit mají v sobě řadu integrovaných inteligentních funkcí. Tyto inteligentní funkce se stávají neocenitelným pomocníkem pro uživatele, při návrhu modelu požadované instalace. Díky těmto inteligentním funkcím se modelování stává pro uživatele více komfortním a umožní uživateli dosáhnout vysoké reality a přesnosti zamýšleného modelu. Připravené programové balíčky Wavin pro software Revit nabízejí uživatelům, kteří pracují v prostředí BIM, úplný, rychle a snadno použitelný projekční nástroj. Ten jim umožní dosahovat vysoké úrovně podrobností a přesnosti při vytváření specifikací návrhu potrubí.

3D knihovny výrobků Wavin

Balíčky pro program Revit jsou určené pro výrobky značky Wavin a díky tomu nabízejí mnohem přesnější obrázek o konstrukci stavby a způsobu instalace potrubí. Obsahové balíčky Wavin zahrnují 3D knihovny pro TZB instalace, tj. pro rozvody vody a vytápění a dále pro rozvody vnitřní gravitační kanalizace, resp. pro rozvody podtlakového odvodnění střech.

Zdarma ke stažení

Wavin obsahové balíčky pro software Revit bezplatně získáte v naší BIM/Revit zóně.

Máte dotazy k Wavin balíčkům k programu Revit?

Napište nám nebo kontaktujte technického poradce Pavla Seidla