úterý 12. ledna 2021

PP-RCT – inovace v materiálech pro výrobu trubek

Nejnovější generace polypropylenu (typ 4) PP-RCT je dlouhodobá jistota pro práci i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Polyfúzně svařovaný systém z polypropylenu (PP-R) se využívá pro rozvody teplé a studené vody, klimatizace, podlahového topení a po dodržení montážních pravidel i pro vedení ústředního vytápění. Trubky vyrobené z polypropylenu nabízejí vhodné technické i hydraulické vlastnosti. Pokud je klasický materiál PP-R nahrazen při výrobě polypropylenem nové generace PP-RCT (typ 4), vykazují trubky ještě o poznání lepší vlastnosti.

Nový materiál PP-RCT patří mezi jednu z posledních inovací firmy Wavin Ekoplastik, která jej používá při výrobě celoplastových trubek EVO i u vícevrstvých trubek FIBER BASALT PLUS, STABI PLUS a FIBER BASALT CLIMA. Nyní tyto inovativní materiály pronikají i do výroby tvarovek.

PP-RCT v celoplastových trubkách

Ve srovnání s trubkami z PP-R vykazují trubky z PP-RCT v mnoha ohledech lepší parametry. V první řadě se jedná o vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách, což přináší vyšší bezpečnost a kvalitu rozvodů. Zároveň díky materiálu PP-RCT mohou mít trubky menší tloušťku stěny a tím i větší průtočný profil. V systému tak dochází ke snížení hydraulických ztrát po celé délce potrubí, což umožňuje použít menší průměry trubek a zároveň snížit náklady. Trubky z nového materiálu PP-RCT nenesou již označení tlakové řady „PN“, ale jsou značeny třídou „S“.

PP-RCT ve vícevrstvých trubkách

PP-RCT, jako nový materiál, našel své opodstatnění i u vícevrstvých trubek. Například při vývoji unikátní 3vrstvé trubky Fiber Basalt Plus byl materiál PP-RCT zkombinován s čedičovými vlákny. Díky této kombinaci vykazují trubky Fiber Basalt Plus 3x menší teplotní délkovou roztažnost než celoplastové trubky z PP-R. Čedič (basalt) je materiál sopečného původu, který se pro své mimořádné vlastnosti využívá i v jiných odvětvích, například v automobilovém průmyslu, při výrobě čepelí větrných mlýnů či pro komponenty letadel.

Pro své přelomové vlastnosti si materiál PP-RCT své místo ve výrobě plastových potrubních systému udrží i do budoucna a bude inspirací pro další generace trubek z polypropylene.