Ušetřete až 100 % výdajů na užitkovou vodu správnou filtrací a využitím deštové vody.

čtvrtek 13. srpna 2020

Odtékají vám ze střechy peníze? 1. díl

Zachycením dešťové vody a její správnou filtrací a následným využitím můžete ušetřit až 100 procent výdajů na užitkovou vodu. Zasakovací a retenční prvky umožní zachytit dešťovou vodu, tu pak můžete dále využít podle možností vašeho objektu.

Q-BIC plus

Retence dešťových vod má dva základní účely, environmentální a ekonomický. Ohleduplnost k životnímu prostředí, snížení množství odebírané vody z povrchových a podzemních zdrojů je s ohledem na sušší období, kterými střední Evropa prochází žádoucí řešení. Kromě toho je dešťová voda díky své nižší tvrdosti šetření k domácím spotřebičům. V posledních deseti letech spadlo v létě v průměru 72 mm srážek za měsíc na metr čtvereční, to je 72 litrů vody. Představte si plochu střechy na vašem domě, garáži nebo vaší firmě. Kolik vody můžete zachytit vy a jaká je u vás měsíční spotřeba vody? Podle Českého statistické úřadu průměrný Čech spotřeboval v roce 2018 denně necelých 90 litrů vody. 

Řešení? Nakládat s vodou efektivněji.  Zachycováním dešťové vody a její filtrací výrazně snížíte náklady za vodu - nižší stočné a úspora až 100 % výdajů na užitkovou vodu. 

Mezi nejefektivnější řešení vsakovacích zařízení patří akumulační systémy s filtrací, které podporují retenci i zasakování dešťové vody. Klíčovými výhodami systémů Wavin jsou rychlá instalace, konstrukční svoboda a snadná údržba.

Jak práce s dešťovou vodou na pozemku vypadá?  

18257 - Wavin - Hospodaen s deovou vodu - vizualizace 16-9 
  1. Zachycení - Efektivní podtlakový systém odvodnění střech, systém uličních vpustí pro dopravní plochy všech tříd zatížení a také drenážní systém se zvýšenou únosností. 
  2. Transport - Dlouhodobě bezpečné plastové potrubní a šachtové systémy pro odvod dešťových vod.
  3. Filtrace a čištění - Specifická zařízení pro decentralizovanou úpravu dešťové vody (hydrodynamický separátor, systémy hrubých filtrů, usazovací filtrační šachty).
  4. Zasakování a retence - Akumulační boxy a vsakovací potrubí pro různé geologické podmínky, montážní případy a dopravní zatížení.
  5. Regulace odtoku - Systémy z akumulačních boxů se svařeným hydroizolačním souvrstvím, s regulačními prvky pro efektivní kontrolu a řízení odtoku

Průvodce naším sortimentem o hospodaření s dešťovou vodou najdete zde. Dočtete se podrobné informace o zachycení, filtraci, zasakování, retenci i regulaci vody. 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu.

Ondřej Jelínek - jako produktový manažer má na starosti sortiment systémů pro hospodaření s dešťovou vodou. Zde patří akumulační – retenční boxy Wavin, filtrace a regulace odtoku dešťové vody.