Přínosy zasakovacích a retenčních systémů

pátek 28. srpna 2020

Odtékají vám ze střechy peníze? 3. díl

Ve třetím díle článku o zachycování dešťové vody vás seznámíme s konkrétními přínosy zasakovacích a retenčních systémů. Ukážeme vám i příklad nedávné realizace, kde investor využil vsakovací nádrže a boxy. 

realizace-vsakovaci-nadrz 

Přínosy zasakovacích a retenčních systémů

 • Revize systému 
  Q-Bic Plus i nový systém AquaCell lze díky speciální konstrukci boxů osadit revizní šachtou Tegra 600 respektive 425 přímo na horní plochu galerie. Díky otevřené vnitřní konstrukci je možné u Q-Bic Plus revidovat až  77 % plochy systému a to v obou směrech.
 • Vysoká variabilita připojení
  Na zasakovací galerii systému Wavin Q-Bic je možné se připojit tvarovkou v dimenzích DN 160-400. Max. dimenze připojeného potrubí pro AquaCell je DN 315. 
 • Vysoký užitný objem 
  Užitný objem akumulačních boxů systémů Wavin: Q-Bic Plus a AquaCell dosahuje až 96 % celkového objemu, což je cca trojnásobek oproti klasické štěrkové vsakovací jámě. 

Není potřeba rozvodná drenáž 

 • Redukce odtoku dešťových vod do kanalizace 
  Systémy pro hospodaření s dešťovou vodou (vsakování, retence) snižují investiční náklady na výstavbu kanalizace. 
 • Šetrný k životnímu prostředí 
  K vsakování dešťových vod dochází v místě srážky, čímž nedochází k narušování přirozeného koloběhu vody v přírodě. Nedochází k závažným ekologickým haváriím, jako jsou např. lokální půdní dehydratace nebo naopak záplavové stavy.

Možnost rozvádění srážkové vody všemi směry 

 • Vysoká intenzita vsakování 
  Povrchová perforace boxů je 42 %, což zaručuje rychlý průtok vody mezi prvky navzájem a také rychlé zasakování do horninového prostředí. 
 • Úprava vsakované dešťové vody 
  Součástí systému je bohatý sortiment příslušenství. Jedná se např. o různé filtry, geotextilie, hydroizolační fólie, zařízení pro regulaci odtoku apod. V případě potřeby je možné systém doplnit o další přídavná zařízení (odlučovače ropných látek apod.). 
 • Snadná montáž, nízká hmotnost akumulačních boxů 
  Systémy Q-Bic Plus a Aquacell mají integrované spojovací prvky a ergonomická madla pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Tímto se výrazně sníží časová náročnost montáže.
 • Vysoká variabilita konečného řešení 
  Díky jedinečné modulové konstrukci akumulačních boxů a jejich jednoduchému způsobu skládání do galerií lze najít optimální řešení pro libovolně velké plochy a objemy.
 • Vysoká tuhost a odolnost proti vnějšímu zatížení

Příkladem realizace je dopravní terminál ve východočeské Jaroměři, který byl otevřen v červnu 2020. Voda ze stavby stéká do vsakovacích nádrží v kombinaci s 255 boxy Q-BB a  100 boxy Q-Bic. 

Dopravní terminál v Jaroměři 
Zdroj snímku: Deník / Michal Fanta

Průvodce naším sortimentem o hospodaření s dešťovou vodou najdete zde. Dočtete se podrobné informace o zachycení, filtraci, zasakování, retenci i regulaci vody. 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu.

Ondřej Jelínek - jako produktový manažer má na starosti sortiment systémů pro hospodaření s dešťovou vodou, akumulační a retenční boxy Wavin, filtrace a regulace odtoku dešťové vody.