středa 9. září 2020

Nové potrubí testujte vzduchem, lépe odhalíte netěsnosti a zamezíte řadě dalších problémů

Asi nejrozšířenější metodou testování těsnosti potrubí je v celé Evropě již po celá desetiletí tlaková zkouška vodou. Dodavatelé a instalatéři postupně objevují výhody testování tlakem vzduchu. Tento způsob totiž lépe odhalí všechny netěsnosti, nehrozí při něm škody v podobě narušení elektroinstalací či zdiva, mohou se provádět v průběhu celého roku, tedy i když mrzne, a odpadá riziko rozšíření bakteriálních onemocnění.

Bezpečně a beze škod

Při testování nového potrubí tlakem vody je sice velmi snadné najít netěsnou tvarovku, protože vadný spoj je prakticky okamžitě zjevný, díky netěsnostem a únikům vody však může dojít ke zničení elektroinstalací, zničení sádrokartonů či nasáknutí nových podlah a zdí vodou, což následně může vést ke vzniku plísní a prasklin. Při testování potrubí tlakem vzduchu toto nebezpečí nehrozí a zajištěna je i bezpečnost práce.  

Bez rizika za každého počasí

Testování nového potrubí s pomocí tlakové zkoušky vzduchem je možné provádět v průběhu celého roku, tedy i v zimě, kdy teploty klesají hluboko pod bod mrazu. Nehrozí, že při testu zamrzne v potrubí voda, a dojde tak k poškození celého potrubního systému. Zároveň odpadá i nebezpečí kluzkých míst na stavbě a šetří se energie pro případné ohřívání vody.

Stop bakteriálním onemocněním

Tlaková zkouška s pomocí vody s sebou nese i zdravotní riziko, o kterém se příliš nehovoří. Jde o šíření bakterie Legionella, která způsobuje tzv. legionářskou chorobu. Tato bakterie se může usadit v potrubí testovaném tlakem vody v případě, že po testu nedojde k úplnému vypuštění vody a vysušení potrubí. Bakterie se pak totiž v potrubí množí a člověka může infikovat například během pouhého sprchování. Že jde o poměrně častý jev svědčí i to, že v roce 2016 tato nemoc postihla 1,4 z každých 100 000 občanů EU, což je nejvyšší údaj, jaký kdy byl dosud v EU pozorován.

Při tlakové zkoušce vzduchem je možné přeskočit časově náročnou fázi vysoušení potrubního systému a také je jisté, že během výstavby do potrubí žádné bakterie nemohly být zavlečeny.

Akustické upozornění netěsnosti

Tlaková zkouška vzduchem je ve srovnání s tlakovou zkouškou vodou mnohem jednodušší a rychlejší. K usnadnění zkoušky slouží použití speciálních tvarovek Wavin K5/M5, které kromě jedinečné funkce “acoustic leak alert” přinášejí i jistotu kvalitních a bezpečných spojů. Tato nová generace kovových lisovacích tvarovek zaručí, že nezalisované nebo špatně provedené spoje budou při tlakové zkoušce vzduchem bezpečně odhaleny díky hlasitému akustickému signálu o síle až 80 dBA. Díky tomu lze snadno závadu lokalizovat, spoj opravit a předejít tak budoucím problémům a závadám.

Více informací o nových tvarovkách Wavin M5 naleznete zde.

Tlaková zkouška vzduchem - více ve videu

Tlakova-zkouska-vzduchem