čtvrtek 18. února 2021

Naše města s námi promlouvají, zkuste jim naslouchat

Naše města čelí mnoha výzvám v důsledku změn klimatu.  Pojďme si vymezit, proč bychom si měli vážit našich měst a co můžeme udělat, abychom pochopili to, co se s našimi městy děje.

Města jsou neustále se měnící živé entity, které nám neustále říkají, co se s nimi děje. V dnešním městském prostředí to může znít trochu zvláštně, ale dopad na města související se změnou klimatu, jako je tepelný stres, povodně a sucha, je patrný na infrastruktuře a také na lidech, kteří ve městech žijí. Proto jsme vytvořili video, abychom vám vysvětlili a přesně ukázali, jak jsou naše městské oblasti ovlivněny stresem z infrastruktury. Když naše města promlouvají, měli bychom je poslouchat.   

Chceme dát našim městům jejich vlastní hlas. Ve videu I Am Your City slyšíme, jak město mluví přímo se svými lidmi a připomíná nám naše společné pouto a vztah k městskému životu – a také proč se navzájem potřebujeme.

Přehrajte si video níže a poslechněte si, jak k nám města promlouvají

    I am your City_Body

 

Zde je důvod, proč bychom měli našim městům naslouchat        

Naše města jsou živé, dýchající, nezastavitelné organismy - v podstatě stejně jako my lidé. A naše města jsou také tvořena z nás, lidí. Existuje důležitá souhra mezi městy a lidstvem. My je děláme a oni dělají nás. Lidé dávají svým městům účel a smysl. Na oplátku nám naše města dávají bydlení, jídlo, milují nás, poskytují nám práci a samozřejmě potěšení. V našich městech se nám daří, ale ony za to potřebují naši pomoc, aby zůstaly naživu. Naše města mají stále méně pitné vody, protože my, lidé, máme vysoké nároky a selhávající infrastrukturu. Naše města se o nás chtějí starat, ale rok co rok se stále více zaplavují. Tím se v kombinaci se zastaralým sanitačním systémem města zahlcují a zároveň ohrožují naše zdraví a bezpečnost.

Jsme neoddělitelní od našich měst, a pokud chceme budoucnost pro ty, kteří přijdou po nás, musíme vybudovat lepší, nikdy neselhávající města. Potřebujeme naše města naživu, abychom mohli v budoucnu dál žít, milovat se a hrát si.

Už žádné krátkodobé uvažování.

Protože co je to město bez svých obyvatel a co jsme my bez našich měst?

Dialog o budoucnosti měst teprve začíná. Doufáme, že rozšíříme znalosti a porozumění čtyřem klíčovým oblastem, které jsou pro města nesmírně zatěžující:

  • Za první, zvýšená poptávka po bezpečném a účinném zásobování vodou.
  • Za druhé, zastaralý sanitační systém.
  • Zatřetí, potřeba větší odolnosti vůči měnícímu se klimatu.
  • A konečně, problém nových budov, které nesplňují očekávání udržitelnosti.