středa 23. ledna 2019

Kapacita uličních vpustí, kapacita stokové sítě

Uliční vpust (Obr. 1) spojuje povrch města (zpravidla uliční prostor) a stokovou síť. Je prvním objektem, který při nedostatečné kapacitě (hltnosti) může zamezit bezpečnému odvedení dešťového odtoku z městského povrchu a být příčinou lokální záplavy. Hltnost jedné vpusti je 10 – 25 l/s (dle typu, sklonu terénu, údržby) a nesmí na ni být připojena plocha větší než 400 m2. To znamená, že vpust musí do stokové sítě bezpečně převést alespoň déšť, vyskytující se průměrně 1x za 2 roky. Na stejnou bezpečnost je navržena i většina stokových sítí v ČR.

Nová uliční vpusť Wavin

Díky změnám srážkové aktivity v důsledku klimatické změny však k překročení kapacity vpustí dochází stále častěji a bezpečnost odvodnění se snižuje. Řešením není plošná výměna stávajících vpustí za vpusti s vyšší hltností, vždyť jejich počet např. v Praze dosahuje 70 000 ks (TSK a.s.), navíc kapacita stokové sítě je též omezena. Řešení tak musíme hledat v městském prostoru ještě před tím, než dešťová voda k vpusti přiteče, ale o tom až příště…