středa 14. září 2022

Dopady sucha na krajinu

Země zažívá nejvýraznější oteplení za celou historii měření. Množství oxidu uhličitého, který se na růstu teplot významně podílí, je v atmosféře nejvíce za poslední minimálně čtyři miliony let, tedy nejvíce za celou historii lidstva. Růst teplot je hrozbou nejen pro přímořské státy, ale pro celou Evropu, která se otepluje rychleji než celosvětový průměr. Česko nyní prožívá největší sucho za uplynulých 500 let.

Na co se připravit?

Dlouhodobý nárůst teplot, nedostatek srážek a s tím spojené sucho se projevuje zpravidla více na pevnině než nad oceánem a spíše na severní polokouli než na té jižní. Odhaduje se, že především v jižní a střední Evropě, severní a střední Americe, jižní Africe a jižní Austrálii a Novém Zélandu se sucho stane v některých obdobích déletrvajícím a intenzivnějším, výrazně poklesnou zásoby podzemní vody a sníží se kvalita pitné vody.

Ve Středozemí lze očekávat, že sucho ohrozí biodi¬verzitu a tradiční ekosystémy.  V České republice jsme zase svědky usychání lesů, oslabené stromy podléhají kůrovcové kalamitě a v krajině tak zbývají jen suché holiny. Klimatické změny Česku přinesou delší a častější období sucha střídané přívaly srážek.

Trend zvyšujících se teplot není žádnou novinkou. Už v roce 1979 se v Cherneyho zprávě o výsledcích tehdejších klimatických modelů píše: …pokud dojde ke zdvojnásobení koncentrace CO2 v atmosféře a dosažení termodynamické rovnováhy, dojde k oteplení o 2–3,5 °C, s vyššími nárůsty v severních zeměpisných šířkách.

sucho_body

Máme ještě šanci?

Pokud v dohledné době dosáhneme snížení skleníkových plynů a uhlíkové neutrality, můžeme udržet oteplování na 1,5 °C oproti předindustriálnímu období. Je však jisté, že pokud budeme pokračovat v současném trendu, teplota poroste tak rychle, že do konce století překročí hranici 4 °C, což s sebou ponese nevratné změny klimatu a celého ekosystému, tak jak ho doposud známe.

Tradiční zemědělci si už všímají, že některé techniky převzaté z ekologického zemědělství mohou pomoci udržet vyšší výnosy navzdory nevypočitatelnému počasí. V průměru sice šetrná produkce přináší nižší výnosy než ta konvenční, ale půda oraná po vrstevnici, která není tak udusaná a rostliny na ní tak dokáží proniknout kořeny do větších hloubek, si dokáže vláhu udržet delší dobu. Během kratších suchých epizod tak ekozemědělci hlásí naopak vyšší výnosy než běžní hospodáři. Jejich půda dokáže vodu nasát jako houba a poté ji postupně uvolňovat.

Podobně jako zemědělci hledají nové cesty i společnost Wavin hledá nová technologická řešení a pomáhá svým zákazníkům a dalším zúčastněným stranám – jako je vedení obcí, vodohospodářské orgány a urbanisté, krajinní architekti, inženýři či samotní obyvatelé – přijímat nové nápady, inovace a nová (lepší) řešení pro budování zdravých a obyvatelných měst a obcí. Nedílnou součástí našeho transformačního projektu je také rozvoj integrované městské infrastruktury pro dešťovou vodu, která je odolná vůči intenzivním a nadměrným srážkám, suchu a horku v důsledku klimatických změn.

sucho_body2

Zdroje:
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rozkryvame-jak-nicime-planetu-velky-special-o-klimatu/r~d1e2d71a3aff11eba25cac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2zjsMCLh2eWpnm2IbokmrJjh6TPJ6Nuje3FEqmFbW6PalQbSEV3ckvaUc

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/teplota-cr


https://faktaoklimatu.cz/infografiky/mapa-zmeny-teploty

https://earth.org/data_visualization/a-brief-history-of-co2/

https://www.intersucho.cz/cz/o-suchu/co-je-sucho/

Wavin Brožura Cesta Udržitelnosti

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/sucho-cesko-ekologie-priroda-zemedelstvi-puda_2205212245_kth