pondělí 25. března 2019

Dešťová voda a zdravotní rizika

Využívání dešťové vody v budovách je řešení, které pomáhá s ochranou vodních zdrojů, protože nahrazuje část spotřeby vody pitné. Přestože ale dešťovou vodu jímáme z nejméně znečištěných povrchů, zpravidla střech, stále obsahuje určité množství znečištění. Vzniká tedy při jejím použití v domácnosti zdravotní riziko?

Záleží na tom, k čemu dešťovou vodu chceme využít. Chceme-li prát prádlo, splachovat WC či vodu využít k úklidu, je riziko zanedbatelné (viz Tabulka). Pokud bychom ale chtěli dešťovou vodu použít k osobní hygieně, je situace jiná. Díky přítomnosti mikroorganismů v dešťové vodě (byť v malém množství) je nutné ji hygienicky zabezpečit – obvykle ultrafiltrací, případně v kombinaci s UV zářením nebo dávkováním chloru. Používat dešťovou vodu k pití či k vaření se nedoporučuje, byť technologicky bychom i z dešťové vody dokázali vyrobit vodu pitnou. Jen by to bylo velmi drahé a neefektivní.

Je tedy na místě se při plánování využití dešťové vody zamyslet nad tím, k čemu a jak ji budeme využívat, a dle toho ji zabezpečit. Nenechme se ale vyděsit některými hlasy, které tvrdí, že spláchnutí WC dešťovou vodou může způsobit epidemii, vždyť to bychom za deště ani nemohli vyjít na ulici.

Tabulka: požadavky na čištění vody