čtvrtek 22. dubna 2021

Dnes je Den Země, snižujeme spotřebu vody a zvyšujeme podíl recyklovaných materiálů v produktech

Sílící veřejné povědomí o vlivu lidské činnosti na planetu dostalo na jaře 1970 konkrétní podobu - Den Země. Dnes je ve více než 190 zemích po celém světě 22. duben připomínán jako významný den upozorňující na dopady ničení životního prostředí. Posláním sítě Earth Day Network, která Den Země propaguje, je budovat aktivity, které upozorní na činnosti související s ochranou klimatu a zachováním přírodních bohatství. Tématem Dne Země 2021 je obnova planety.

Jedním z dlouhodobých cílů skupiny Orbia, do které Wavin Czechia patří, je snižování spotřeby vody a zvyšování množství použitých recyklovaných materiálů v našich produktech. Náš záměr je zvýšit podíl recyklovaných produktů na 25 % a recyklovatelnost všech produktů na 90 % do roku 2025. Celková spotřeba vody ve skupině Orbia klesla mezi roky 2017 a 2019 o 2,35 %, (viz. graf níže).


Body den zeme

 

Pozemní komunikace z recyklovaných plastů

Malé, střední i velké firmy si environmentální problémy uvědomují a samy přicházejí s nápady, jak snížit uhlíkovou stopu, jak redukovat a jak recyklovat. Podobné nápady vítáme a těší nás, že jsme se v posledních letech mohli přímo podílet na vzniku projektu PlasticRoad, jehož cílem je stavět maximálně udržitelné pozemní komunikace. Jak název napovídá, Plastic Road jsou komunikace tvořené z recyklovaných plastů. Na jeden metr čtvereční komunikace PlasticRoad se použije cca 26 kg recyklovaných plastů.

Body den zeme2

Zdroj: PlasticRoad

 

Ročně se celosvětově spotřebuje na 350 milionů tun plastu. V Evropě se však znovu použije pouze 7 % recyklovaných plastů. Česká republika je přitom jedním z evropských lídrů třídění plastů, podle dat Centra pro výzkum veřejného mínění 77 % Čechů pravidelně třídí odpad. Ve vztahu Čechů k životnímu prostředí jde dokonce o nejčastější aktivitu. PlasticRoad přináší příležitost, jak dát efektivně plastům druhou šanci a jak je využít při budování silnic a cyklostezek po celém světě. Po úspěšném dokončení pilotních projektů PlasticRoad v Evropě inženýři letos plánují postavit první stovky metrů také v Mexico City.

Klimaticky odolná města


Naše mateřská společnost Orbia uzavřela v únoru tohoto roku partnerství s Resilient Cities Network. Cílem spolupráce je stavět obyvatelnější a udržitelná města budoucnosti. Města se po celém světě potýkají s mimořádnými okolnostmi. Změna klimatu a probíhající globální zdravotní krize odhalila zranitelná místa městských infrastruktur. Současné logistické a technologické inovace urychlily léta plánované akce. Zotavení z pandemie vyžaduje změnu přístupu a nabízí konkrétní příležitosti k rozvoji měst.

Příkladem mohou být moderní městská stromořadí. Podobné, jaké jsme vytvořili v roce 2019 v belgickém Hasseltu. Naše řešení Q-Bic Plus TreeTank umožňuje stromům růst a zabraňuje kořenům ničit silnice. Vytváří tak ideální podmínky pro růst s pomocí potřebných minerálů, vody a vzduchu.

 

Body image_den zeme 3

Zdroj: Wavin

Postupná urbanizace, rostoucí role obcí a změna klimatu přináší nové výzvy. Města čelí povodním, suchům, tepelnému stresu, vyčerpávání podzemních vod a znečištění povrchových vod. Tyto komplexní problémy nevyřešíme sami. Proto úzce spolupracujeme s urbanisty, architekty, inženýry, zástupci municipalit a dalšími odborníky, se kterými hledáme řešení. Řešení, která pomohou vytvořit města odolná vůči změně klimatu. Výstavba odolnějších měst je jedním z pilířů našeho firemního poslání.

Naše Poslání

V roce 2020 jsme definovali naše společné Poslání – Purpose. Jednotnou vizi, kterou bude naplňovat všech 11 500 zaměstnanců společnosti Wavin Group po celém světě. Společně chceme přispět ke čtyřem posláním.

-    Bezpečné a efektivní dodávky vody
-    Lepší hygiena
-    Města odolná vůči změně klimatu
-    Vyšší výkonnost budov  

Dosažení našeho poslání není jen o tom, co našim zákazníkům a partnerům přineseme, ale také jak to uděláme. Udržitelnost je pro nás spíše hnacím motorem k vytváření hodnot než nástrojem k posílení vlastní pověsti. Ve Wavinu věříme, že udržitelnost je více cesta než cíl. A této cestě jsme plně zasvěcení.

 

 

Zdroje:

Earth Day 2021 (duben, 2021) https://www.earthday.org/earth-day-2021/

More than 40% of EU plastic packaging waste recycled (leden, 2021) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210113-1

Orbia And Resilient Cities Network Partner to Build More Livable, Sustainable Cities (únor, 2021) https://www.orbia.com/this-is-orbia/news-and-stories/resilient-cities-network-partnership/

Orbia: Sustainability Report, 2019 (duben, 2020) https://www.orbia.com/4aaf07/siteassets/6.-sustainability/sustainability-reports/2019/orbia-2019-sustainability-report2.pdf

PlasticRoad and Orbia inaugurate the first PlasticRoad pilot in Latin Amerika in the Chapultepec Forest (březen, 2021) https://plasticroad.com/en/plasticroad-and-orbia-inaugurate-the-first-plasticroad-pilot-in-latin-amerika-in-the-chapultepec-forest/

Wavin, I am your city (říjen, 2020) https://www.youtube.com/watch?v=MqbYOZLRHW4