úterý 8. března 2016

ACARO PP SN 12 schváleno pro Prahu

Společná materiálová komise PVS a PVK, a.s. vyjádřila souhlas s použitím kanalizačního systému ACARO PP SN 12 v kanalizačních sítích na území hlavního města Prahy.

Potrubí ACARO PP SN 12 se ideálně hodí všude tam, kde je bezpečnost kanalizačního potrubí hlavní prioritou. Jedná se tedy jak o centra měst, tak i o poddolovaná území, chráněné krajinné oblasti nebo ochranná pásma vodních zdrojů. Více informací v produktové stránce.