800 milionů na boj proti suchu

Letošní léto ukázalo, že změny klimatu přinášející dlouhotrvající sucho už nelze ignorovat. Celá řada obcí zůstala bez vody, sucho způsobilo nemalé problémy zemědělcům a když už zapršelo, šlo o déšť přívalový, který s sebou přinesl lokální povodně. Dobrou zprávou proto je, že stát na boj proti suchu rozdělí celkem 800 milionů. Peníze si mezi sebou rozdělí obce na vybudování moderní vodovodní infrastruktury, tedy vodovodů, kanalizací, čistíren a úpraven vod a vodojemů.  

Program Ministerstva zemědělství, který byl vyhlášen v pondělí 28. 8. 2018, má pomoci zmírnit negativní důsledky dlouhotrvajícího sucha. Obce se mohou hlásit od 20. září, příjem žádostí však bude probíhat až do poloviny ledna příštího roku. Primárně je program určen pro obce či části obcí do 1000 obyvatel, přičemž dotace může pokrýt 55 - 75 % celkových nákladů spojených s investicí. Maximálně může jeden žadatel získat částku 50 milionů korun.

Zdroj: TN.CZ