Soundcheck

On-line aplikace Wavin Soundcheck simuluje akustiku systému cílové montáže. Spočítá úroveň hluku na základě individuálních parametrů.