Dešťová voda

Klimatické změny přinášejí intenzivní srážky a tudíž vyšší hrozbu lokálních povodní v obcích a městech. Zasakováním nebo retencí dešťové vody s regulovaným odtokem efektivně podpoříte udržení vody v krajině. Zároveň tím snížíte riziko poškození budov a infrastruktury a také ohrožení veřejného zdraví.

Odvodnění střech

Minimalizaci rizik zaplavení a poškození vodou napomáhá správné odvodnění střešních konstrukcí. Nabízíme řešení odvodnění střech pro velké komerční budovy, obchodní centra či logistické areály.

Přečtěte si více

Regulace

Pro dodržení předepsaného povoleného odtoku dešťové vody do kanalizace či vodního toku použijte naše řešení s návrhem vírových ventilů. Tyto systémy poskytují přesnou regulaci odtékajícího množství dešťových vod.

Přečtěte si více

Transport a odvodnění

Váš systém dešťové kanalizace musí odvádět a přepravovat dešťovou vodu, ať už je její objem nebo průtok jakýkoli. Pomocí potrubí a tvarovek od společnosti Wavin Czechia můžete optimalizovat odtok a přepravu dešťové vody tak, aby splňovaly ty nejpřísnější regulační povinnosti.

Přečtěte si více

Filtrace

Legislativa, respektive provozovatelé kanalizační sítě, kladou stále větší důraz na to, abyste ze zachycené dešťové vody před vypuštěním odstranili nečistoty. Mezi ně patří např. ropné látky, mechanické znečištění a nánosy prachových částic a těžké kovy. Poskytujeme širokou nabídku technických řešení, které potřebujete ke splnění všech povinností při dodržování předpisů a požadavků souvisejících s kvalitou vypouštěných dešťových vod.

Přečtěte si více

Zasakování a retence

Poraďte si s maximálními srážkami a minimalizujte riziko škody ze zaplavení majetku. Naše řešení pro zasakování vám poskytne maximální kontrolu nad vypouštěním dešťové vody. Zasakováním se voda pomalu infiltruje do okolní půdy. Akumulační boxy z naší nabídky jsou schopny nabídnout jakýkoliv retenční objem.

Přečtěte si více

Odvodnění komunikací

Odvádění dešťových vod a odvodnění ulic či silnic je pro města a obce stále důležitější téma. Srážky jsou totiž díky klimatickým změnám až o 30 % intenzivnější a zastaralá infrastruktura často nezvládá vodu z ulic odvést. Kromě modernizace samotné kanalizace by se měla pozornost věnovat právě uličním vpustím, které zajišťují odvádění dešťových vod a jejich pročištění předtím, než se voda dostane do kanalizace.

Přečtěte si více