Kanalizace ve městech

Fungování kanalizačních systémů závisí na řadě proměnných, například na kvalitě materiálů, dimenzování a sklonech vodních sítí, vnějších faktorech a stáří. Stárnoucí kanalizační infrastruktura spolu s urbanizací a klimatickými změnami znamená, že musíme plánovat pečlivě, abychom zajistili nejlepší výkonnost systémů.

Co je potřeba udělat, aby kanalizační sítě fungovaly lépe?

 

Připojit se k projektu Spotlight!

Aktuální témata o kanalizacích k prostudování

Zakládání potrubí pod hladinu podzemní vody

Zakládání kanalizačního potrubí pod hladinu podzemní vody je převážně závislé na kvalitě zpracované projektové dokumentace, zkušenostech zhotovitele a technického dozoru investora.

Více o správném uložení potrubí

Vady na potrubí: infiltrace, exfiltrace, poškození potrubí

Tím, že dochází k ředění splaškových vod vodami balastními, se zhoršuje proces biologického čištění na čistírně odpadních vod a současně se zvyšují náklady na čerpání odpadní vody. Samotný průzkum balastních vod probíhá často v nočních hodinách, kdy je nejnižší průtok splaškových vod a jde tedy nejlépe zjistit, odkud balastní vody přitékají.

Více o vadách na potrubí

Kanalizační potrubí blokované zarůstáním kořeny

Kořeny stromů, které rostou uvnitř kanalizace, mohou způsobit problémy. Kořeny rostou především tam, kde je přítomen kyslík, takže v potrubí, které je zcela naplněné, rostou jen minimálně. Spíše se budou šířit v teplém a vlhkém prostředí bohatém na živiny. Následné poškození kanalizace však může být velké a nákladné.

Více o problematice kořenů stromů v potrubí

Nové uliční vpusti Wavin

VíceVíce
Uliční vpusti - homepage

Správa městské dešťové vody

Čtěte aktuální témata o správě srážkových vod ve městech

Více o dešťových vodáchVíce o dešťových vodách
spotlight 3

Online návrhy návrhy kanalizačních šachet

Bezplatná online aplikace

Přejít do aplikacePřejít do aplikace
Online návrhy uličních vpustí s pomocí bezplatného nástroje

Podívejte se na realizované projekty

Šachty Tegra modernizují dálnici D1

Více o projektuVíce o projektu
Spotlight - Kanalizační sítě - realizované projekty - D1

Rekonstrukce silnice I/48 a kanalizační šachty Wavin Tegra

Více o projektuVíce o projektu
Spotlight - Kanalizační sítě - realizované projekty - D48

Sanace kanalizace technologií Compact Pipe v Říčanech

Více o projektuVíce o projektu
Compact pipe - sanace kanalizace v Říčanech

Řízené pluhování pro pokládku kanalizačního výtlaku

Více o projektuVíce o projektu
Bezvýkopová technologie řízené pluhování