Budování lepších, odolnějších měst

As our cities grow and deal with the impacts of climate change, our solutions need to be smarter and more connected to solve the five big challenges in climate resilience:

Floods, Droughts, Heat stress, Groundwater depletion and Surface-water pollution

We can’t do it alone. That’s why we’re working closely together with city planners, architects, engineers and many others.


Naše stanovisko

Boj s pěti problémy spojenými se změnou klimatu ve městech

V budoucnosti nebudou trvalá řešení dešťového vodohospodářství výhradně o účinné likvidaci dešťové vody - klíčové pro to, aby městská zeleň prospívala, bude uložení a opětovné využití vody v obdobích sucha a vyhovění rostoucí poptávce po vodě způsobené urbanizací.

Malé kroky mohou mít velký dopad

Spuštění opětovného využití dešťové vody
Nádrže na dešťovou vodu, které mají bránit záplavám a jsou ve většině zemí povinné ze zákona, aktuálně leží 95 % času prázdné, kdy se většina vody po silném dešti vypustí do kanalizačního systému. Pokud bychom využili dostupnou technologii, můžeme vodu znovu použít pro zachování zeleně a k tomu, abychom umožnili její vsakování zpět do našich podzemních vod a zamezili tak jejich vyčerpávání.

Zamezení přetékání kanalizací při silných dešťových srážkách
Digitální nástroje, jako snímače, které umožňují prediktivní údržbu a lepší provedení produktu, mohou ochránit městské kanalizační systémy před poruchami způsobenými ucpáním. Snímače dokáží monitorovat a zajistit, že čištění proběhne pouze, když je zapotřebí - ušetří se městské náklady a zdroje. Zatímco dešťové stoky u cest s vlastnostmi, jako jsou filtrační možnosti, chrání kanalizace před ucpáním sutí.

Ochrana stromů
Nyní více než kdy jindy potřebují naše města stromy, které vytvoří stín, odolají tepelnému stresu a poskytnou nám pohodlí. A s rostoucí silnou dopravou, stresem a dalšími vydlážděnými plochami, čelí naše stromy obtížným podmínkám. Můžeme pomoci prostřednictvím jednoduchých řešení, jakými jsou akumulační boxy, které stromům zajistí vzduch k dýchání a které sbírají vodu pro sušší období.

Lidé to uskuteční

Průkopníci udržitelnosti, jakým je Sacha Stolp, ředitel programu „Innovation for the Future-Proof Assets“ v Amsterodamu, vedou kampaň za města přizpůsobivá klimatu. Po jedné čtvrti. Město po městě.

„Potřebujeme připravit na budoucnost náš majetek a vytvořit nové standardy. V tomto procesu si kladu otázku: Jak vybudovat řešení, které vydrží - bez ohledu na okolnosti, jakým je urbanizace, nedostatek surovin, změna klimatu, digitalizace? Všechno je to v rámci mé doby ztráty hodnoty! Věci dělám 30 let a za 30 let bude rok 2050! Tehdy musíme dojít do zcela nového světa, ve kterém budeme přizpůsobiví klimatu, cykličtí, uhlíkově neutrální, připraveni na budoucnost, chytří.“

Číst celý článek zde

Budování lepších řešení

TreeTank

Zelená města a města přizpůsobivá klimatu

aše nové řešení Q-Bic Plus Tree Tank umožňuje stromům prospívat a brání kořenům, aby poškozovaly cesty. To probíhá snazším dosažením ideálních podmínek pro růst kořenů s potřebnými minerály, vodou a vzduchem.

Stormharvester

Technologie s chytrým senzorem pro hospodaření s dešťovou vodou

Při kombinaci Q-Bic Plus a StormHarvester optimalizujete opětovné využití dešťové vody a současně zabráníte záplavám způsobených dešťovou vodou. StormHarvester také umožňuje vsakování do jakékoli půdy. To znamená, že potřebujete pouze jedinou nádrž pro několik úkolů, což Vám ušetří mnoho místa!


Stormharvester