Bezvýkopové technologie

Opravy inženýrských sítí bezpečně, ekologicky a bez dopravních uzavírek

Opravy vodovodních a plynovodních potrubí, kanalizačních stok nebo průmyslových potrubních rozvodů už nemusí nutně provázet dopravní uzavírky nebo rozježděná a rozkopaná krajina. Stačí, když se tradiční výkopová metoda nahradí metodou bezvýkopovou. 

Variant je přitom na výběr hned několik – relining, řízené horizontální vrtání, pluhování, berstlining a close-fit technologie Compact Pipe. 

Varianty bezvýkopových metod

Berstlining

Berstlining je bezvýkopová metoda, která spočívá v trhání a roztlačování potrubí stávajícího a zatahování nového potrubí do vzniklého prostoru. Jde o ekologickou metodu položení nového potrubí ve stejné trase. Více

Close-fit technologie

Principem této technologie je zatažení nového potrubí z polyetylenu do původního poškozeného a sanovaného potrubí. Nové potrubí dokáže těsně přilnout ke stěnám stávajícího (close-fit) a plně tak převzít jeho funkci. 

Řízené horizontální vrtání

Řízené horizontální vrtné soupravy umožňují podkládat podzemní vedení pro ropu, plyn, vodu, odpadní vodu, elektřinu či telekomunikace. Cíleně, přesně, rychle a šetrně k životnímu prostředí. Lze tak ušetřit vysoké náklady za rozbití komunikací, přepravu pro výkop zeminy a nové materiály lože. Více

Relining

Do vyčištěného stávajícího potrubí se vtáhne PE 100 RC potrubí menšího průměru. Cenově i technologicky nejdostupnější řešení sanace. Volné mezikruží nezajistí konstrukční stabilitu PE potrubí, která v dlouhodobém horizontu může komplikovat provozování. Více

Pluhování a frézování

Řízené pluhování je metoda, kdy stroj pokládá potrubí pomocí speciálního software a čidel umístěných na pluhu dle souřadnic určených projektantem. Více

PE potrubí pro bezvýkopové technologie

Compact Pipe

Díky více než 1,5 milionu metrů nainstalovaných po celém světě prokázalo potrubí Compact Pipe od společnosti Wavin svou hodnotu. Technologie Compact Pipe nabízí renovaci vadného systému těsně přiléhající (close-fit) vložkou provedenou potrubím z materiálu PE 100-RC. Více o systému

Wavin TS DOQ®

Když je požadována maximální bezpečnost, můžete se spolehnout na výjimečnou kvalitu potrubí Wavin TS DOQ®. Nejprodávanější třívrstvé potrubí PE 100 RC na světě. Více o systému

SafeTech RC

Řada potrubí SafeTech RC od společnosti Wavin je určena k instalaci bezvýkopovými metodami nebo do výkopů bez pískového lože. Systém obsahuje tlakové potrubí PE 100-RC s vnější signalizační vrstvou a kompletní řadu PE elektrotvarovek. Více o systému

Referenční projekty

Podíleli jsme se na realizaci projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Součástí tohoto projektu je vybudování přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe. Celkem bylo použito 7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN 309.
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč - rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín prostřednictím technologie Compact Pipe.
Pluhování vodovodního potrubí s GPS zaměřením
Navrhovaný řad propojil SV Skalka, zahrnující spotřebiště Skalka, Pivín a Čelčice s SV Prostějov, a tím je umožněno částečné nebo úplné nahrazení zdroje Skalka vodou z SV Prostějov.

Máte zájem o více informací nebo potřebujete poradit s projektem?

Neváhejte nás kontaktovat nebo se přihlásit přes formulář níže k odběru novinek ze světa plastových potrubních systémů.

Radim Modlitba

Radim Modlitba

Produkt manažer Tlakové PE potrubí a tvarovky

Odeslat e-mail