Bezpečné a efektivní zásobení vodou

Naše budoucí generace budou čelit 40% rozdílu mezi zásobením vodou a poptávkou po vodě - to povede k tomu, že bude nepřijatelné, aby voda odtékala pryč nebo byla kontaminována starým potrubím.

Ve společnosti Wavin věříme, že aktuální vodovodní infrastrukturu lze opravit bez rozsáhlých odstávek ve městech, a že musíme spustit lepší řešení pro opětovné využívání dešťové vody, abychom nevyčerpali naše zdroje sladké vody. Řešení spočívá v digitalizaci a flexibilním, bezpečném potrubí s maximální odolností, které bude přivádět to, k čemu je určeno - bezpečnou, čistou vodu komunitám po celém světě.

Naše stanovisko

Proč to prostě neopravíme?

Protože je nepohodlné a nákladné rozkopat město. Při výměně naší stárnoucí infrastruktury musíme využívat nové způsoby myšlení a nové technologie, kterými jsou:

  • nákládová efektivita (řešení bez nutnosti kopání)
  • bezpečnost (zamezení legionelly v nových rozvodech)
  • smart (využívání technologií ke sledování a pro prediktivní údržbu, což zlepší kvalitu pitné vody)
  • trvalost (sběr a opětovné využívání dešťové vody, což zamezí plýtvání dodávkami čerstvé vody)

To nemůžeme udělat sami.

Potřebujeme legislativu, která podpoří inženýry a projektanty, aby mysleli novými způsoby a montéry, aby projekty správně realizovali. Na druhou stranu slibujeme, že dodáme produkty a řešení, která umožní trvalé řešení bezpečného a efektivního zásobení vodou.

Lidé to uskutečňují

Pablo Bereciartua, bývalý argentinský ministr pro infrastrukturu a vodohospodářskou politiku, vytvořil argentinský národní vodohospodářský plán - propojující politiku zásobení vodou a sanitaci, změnu klimatu, rozšiřování zemědělských hranic a hlavní infrastruktury - ve kterém se všechny čtyři hlavní aspekty vztahovaly k vodě, jako ústřednímu tématu udržitelného hospodářského rozvoje.

„Potřebujeme vylepšit naše města. Naše města aktuálně reagují na globalizaci. To je místo, ve kterém dochází k inovaci, a dokonce můžeme využívat základní věci, jako je voda a sanitace, coby hnací síly inovací - rozsáhlá data, algoritmy, optická vlákna.“

Číst celý článek tady

Bezpečné a efektivní řešení

Tigris K5/M5: Posun k tlakovým zkouškám vzduchem

Po desetiletí po celé Evropě byla tlaková zkouška vodou převládající metodou zkoušení těsnosti potrubí. Ale to se mění. V jedné části budovy můžete provést tlakovou zkoušku vzduchem najednou, a nemusíte procházet jednotlivé kroky při odstraňování vzduchových bublin z vody. Tlakové zkoušení vzduchem celkově šetří čas a to je důvod, proč začíná převládat.

Wavin-M5