Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookie

"Udržíme vaše data v bezpečí, poskytneme vám informace transparentním způsobem a plnou kontrolu"

Toto je Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies pro Wavin B.V. a Wavin Czechia, vedené u Městského soudu v Praze, C 114521, Kostelec nad Labem, Rudeč 848, okres Mělník, PSČ 27713, (Wavin, „my“, „naše“ nebo „nás“), jejich webové stránky www.wavin.com a místní webové stránky www.wavin.cz (dále jen „Webová stránka“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na osobní údaje, které společnost Wavin zpracovává o návštěvnících našich webových stránek (dále jen: „vy“ a „vaše údaje“) prostřednictvím Webové stránky.

Toto prohlášení vysvětluje, jak budeme používat údaje, které shromáždíme prostřednictvím Webové stránky a která práva máte ve vztahu k vašim osobním údajům.

Tento dokument obsahuje následující informace:

1. Jak shromažďujeme a ukládáme osobní údaje
2. Jak bychom mohli sdílet osobní údaje
3. Jak zajišťujeme vaše údaje
4. Kdy odstraníme vaše údaje (doby uchovávání)
5. Vaše práva
6. Změny
7. Kontaktujte nás

1. Jak shromažďujeme a ukládáme osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoliv informace, které přímo nebo nepřímo identifikují konkrétní osobu. Mezi takové informace může patřit vaše jméno, e-mailová adresa a IP adresa vašeho počítače. Vaše osobní údaje používáme pro účely stanovené níže. Více informací o rozsahu, ve kterém shromažďujeme osobní údaje použitím souborů cookies, naleznete v odstavci I.


A. MOJE ÚČTY WAVIN
Abyste se mohli přihlásit ke svému Wavin účtu nebo využívat naše online služby, kde můžete získat intuitivní služby, jako jsou personalizované produktové řady, online objednávky, nástroje pro kalkulaci, BIM obsah, e-learning, technické výkresy nebo ceníky, ukládá společnost Wavin vaše uživatelské jméno (e-mailová adresa), heslo, titul, jméno, příjmení a název společnosti, v některých případech také vaši IP adresu a lokalitu.


B. KONTAKTNÍ FORMULÁŘE Abychom mohli odpovídat na vaše dotazy či komentáře prostřednictvím online formulářů, můžeme vás požádat o vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno a název společnosti.


C. NEWSLETTER Abychom mohli odběratelům e-mailů s novinkami (newsletterů) zasílat, žádáme vás o vaši e-mailovou adresu a případně jméno, iniciály a titul a dodatečné informace, jako jsou název společnosti nebo funkční klasifikace, abychom vám byli schopni zasílat vhodný obsah.


D. KAMPANĚ NA INTERNETU
Abychom naše stálé a potenciální zákazníky motivovali a zůstali s nimi v kontaktu, společnost Wavin často spouští online kampaně. Kromě informací souvisejících s odběrem e-mailů s novinkami vás můžeme požádat o dodatečné informace, jako je adresa, telefonní číslo nebo využití produktů, abychom našim návštěvníkům a uživatelům mohli nabídnout relevantnější obsah a zprávy ohledně cen a pro ostatní účely.


E. EMAIL MARKETING
Můžeme shromažďovat vaši emailovou adresu a případně vaše jméno, iniciály, titul a dodatečné informace, jako jsou název společnosti nebo funkční klasifikace, abychom vám mohli zasílat marketingové e-maily. Příjem těchto marketingových e-mailů můžete kdykoliv zrušit odkazem „zrušit odběr“ v jakémkoliv z našich marketingových e-mailů nebo použitím kontaktních informací níže a vznesením žádosti o zrušení odběru.


F. SOCIÁLNÍ MÉDIA
Prostřednictvím sociálních médií přinášíme náš obsah našemu cílovému publiku, aby s námi mohli zůstat v kontaktu v prostředích, ve kterých jsou tyto cílové skupiny nejaktivnější. Můžeme uchovávat okamžiky připojení nebo chování, jako jsou odpovědi na náš obsah nebo zprávy odeslané na naše účty na sociálních médiích a služby odesílání a příjmu zpráv. Informace o chování na sociálních médiíc hmůže být spojeno s údaji o chováních na webu a v návaznosti na takových informacích můžeme obohatit vaše zkušenosti na naší Webové stránce.


G.ŠKOLÍCÍ CENTRUM WAVIN ACADEMY
Za tím účelem, abychom vás zaregistrovali na školení v Akademii společnosti Wavin, můžeme vás požádat o vaše jméno, název společnosti, telefonní číslo a emailovou adresu a zpracovávat je.


H.ONLINE PRŮZKUMY
Pro získání zpětné vazby ohledně našich produktů a služeb můžeme použít online průzkumy. Tyto průzkumy mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu.


I.COOKIES
Společnost Wavin používá technologii “cookie” a jiné podobné technologie, aby shromažďovaladodatečné údaje k používání Webové stránky a vylepšila naše služby.


Co jsou cookies?
Cookie je jednoduchý a malý soubor, který je uložen na vašem zařízení, například pro nabízenízákladní funkčnosti webové stránky, k zapamatování vašeho nastavení a preferencí apro statistické účely. Existují různé druhy cookies, a to v závislosti na jejich vlastnostech afunkcích, a mohly by být uloženy na zařízeních uživatelů po různé dobu: dočasné cookies jsouzrušeny na konci každého prohlížení internetu; trvalé cookies mohou trvat až do určitého dne,který byl přednastaven jejich vlastníkem. Kromě cookies existuje jiné digitální techniky k ukládáníinformací nebo k získání přístupu k informacím uloženým na vašem koncovém zařízení. Budemezacházet s těmito technikami, jako by byly cookies a pokud zmíníme cookies v tomto prohlášeníosoukromí, odkazujeme také na tyto techniky.Jaký je rozdíl mezi cookies první strany a třetí strany? Rozlišujeme cookies první strany a cookies třetí strany. Slovo "strana" odkazuje na doménu, jaká je specifikována v cookie: webová stránka, která umísťuje cookie. Cookies první strany jsou ovládané samotnou společností Wavin nebo užívány jménem společnosti Wavin a odkazují na doménu společnosti Wavin. Cookies třetí strany jsou umísťovány třetími stranami a odkazují na jejich doménové jméno. Například: Pokud vložíme filmy z YouTube na naši Webovou stránku, budou umístěny také cookies z domény YouTube. Jaké konkrétní soubory cookies společnost Wavin používá? Na našem webu používáme následující druhy cookies a vysvětlíme účel každého z nich. Konkrétní soubory cookies, profilovací potřeby, nastavení a doba uchovávání jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Abyste změnili vaše nastavení nebo preference, prosím následujte tento odkaz zde.

Vysvětlení druhů cookies

Druh cookie

První / třetí strana

Vysvětlení

Funkční cookies

Cookies první strany

Společnost Wavin používá funkční cookies pro webové stránky, aby vám napomohly nalogovat se na vaše účty, pokud jste se zaregistrovali pro tyto účty nebo pro podávání formulářů.
Společnost Wavin může také umístit cookies, aby napomohly testování změn Webové stránky a zdokonalení pro lepší zkušenosti uživatele.

Analytické cookies

Cookies první a třetí strany

Analytické cookies nám dovolují rozpoznat a počítat počet návštěvníků na naší Webové stránce, vidět, jak se chovají návštěvníci na Webové stránce, a zaznamenávat, který obsah je čten. To nám pomáhá určovat, jak často jsou konkrétní stránky navštěvovány, a určovat nejpopulárnější oblasti naší Webové stránky a/nebo služby. To nám pomáhá zlepšovat Webovou stránku a služby vám nabízené.

Cookies k individualizaci

Cookies první a třetí strany

Vybrané třetí strany mohou umístit sledovací cookies ve vztahu k chování, a to ke sledování individualizovaného chování na webových stránkách společnosti Wavin za účelem vytváření a předkládání lepšího a individualizovanějšího nebo segmentovaného obsahu. Další informace zde

Využívání Wavin Centra preferencí souborů cookies

Poskytujeme Centrum preferencí souborů cookies, které vám umožňuje kontrolovat používání cookies. Přímý odkaz na centrum preferencí souborů cookies naleznete v zápatí každé webové stránky vlastněné společností Wavin.

Vaše nastavení prohlížeče

Další informace týkající se odvolání nebo úpravy nebo vašeho souhlasu, aktivace, deaktivace a vymazání souborů cookies naleznete v pokynech prostřednictvím funkce nápovědy vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nastavíte ve svém prohlížeči deaktivaci cookies, web nemusí fungovat správně a některé služby nebo některé jeho funkce nemusí být k dispozici nebo nebudou fungovat hladce a může být nutné upravit nebo ručně vyplnit některé informace nebo předvolby pokaždé, když navštívíte webovou stránku.

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s lokálními zákony může společnost Wavin pro použití některých z těchto technologií souborů cookies vyžadovat souhlas. Pokud taková situace nastane, požádáme vás o souhlas s použitím souborů cookies při návštěvě webu. Pokud s použitím souborů cookies nesouhlasíte, nebudeme je do vašeho zařízení umísťovat. V takovém případě ovšem nebudete schopni personalizovat obsah na našem webu. Pokud jste s použitím cookies souhlasil/a, můžete souhlas kdykoliv zrušit.

Když je odmítnuto použití funkčních a analytických souborů cookies, společnost Wavin nebude zodpovídat za výkon a kvalitu obsahu a nebude schopna zlepšit uživatelskou zkušenost na webu. Více informací o úpravě nebo zrušení vašeho souhlasu, aktivaci, deaktivaci nebo smazání souborů cookies můžete nalézt v instrukcích umístěných ve funkci „pomoc“ vašeho webového prohlížeče. Odkazy pro různé prohlížeče a úpravu nastavení cookies naleznete zde.

Pamatujte si prosím, že pokud jste ve vašem prohlížeči zablokovali použití souborů cookies, nemusí web fungovat správně a některé služby nebo funkce webu nemusí být dostupné nebo pracovat správně a můžete být vyzváni k úpravě nebo manuálnímu vyplnění některých informací nebo nastavení pokaždé, když Webovou stránku navštívíte.

Náš právní základ pro shromažďování a využívání osobních údajů popsaných níže bude záviset na konkrétních osobních údajích a specifickém kontextu, ve kterém jsme je získali.

Nicméně obecně budeme shromažďovat vaše osobní údaje pouze ve chvíli, kdy k tomu máme souhlas, když je budeme potřebovat k uzavření vaší smlouvy nebo když je jejich zpracování v rámci našich oprávněných zájmů a nepotlačeno vašimi zájmy o jejich ochranu nebo základními právy a svobodami. To zahrnuje oprávněné zájmy pro propagaci, prodej a vývoj našich produktů a služeb.

Toto oznámení o souborech cookies můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny souborů cookies, které používáme, nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Proto prosím pravidelně navštěvujte toto Oznámení o cookies, abyste byli informováni o našem používání cookies a souvisejících technologiích. Toto upozornění na soubory cookies bylo naposledy aktualizováno 30. listopadu 2020.

Pokud máte otázky ohledně těchto právních základů, dle kterých shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, případně potřebujete více informací, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

2. Jak bychom mohli sdílet osobní údaje

Vaše údaje můžeme sdílet v rámci našich poboček jak v rámci, tak mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“)
Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, které nám poskytují služby, jako jsou databáze, servery, údržba, bezpečnost, marketing apod. (dále jako „zpracovatelé údajů“). Pokud poskytneme přístup k vašim údajům, budeme od třetích stran vyžadovat, aby s nimi nakládaly důvěrně, a instruujeme je, aby s údaji nakládali pouze pod naším jménem. Některé z těchto stran sídlí mimo EHP.

Aplikovali jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů v souladu s tímto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookies. To zahrnuje implementaci standardních smluvních doložek Evropské komise pro přenosy osobních údajů mezi naší skupinou společností a našimi zpracovateli údajů, což vyžaduje ochranu pro přenosy osobních údajů z EHP, v souladu se zákony pro ochranu údajů Evropské unie. Na konci tohoto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookies naleznete kontaktní údaje, na základě kterých se na nás můžete obrátit, pokud byste potřebovali další informace o příslušných dohodách o přenosech údajů.
Dále můžeme vaše údaje předat dále v případě, že věříme, že se jedná o prozrazení požadované zákonem, nebo reakci na právní požadavek.

3. Jak zajišťujeme vaše údaje

Provádíme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, pozměňování, neoprávněnému sdělování nebo zpřístupňování a proti všem jiným formám nezákonného zpracování. Také požadujeme od našich zpracovatelů údajů, aby prováděli taková vhodná technická a organizační opatření.

4. Kdy odstraníme vaše údaje (doby uchovávání)

Vaše údaje nebudou uchovávány po dobu delší, než potřebnou pro účely, za kterými byly osobní údaje shromážděny, pokud zákon nestanovuje jinak. Pokud například smažete váš účet, nebo se odhlásíte z komunikačních kanálů, vaše údaje vymažeme, pokud nejsou tyto údaje požadované pro jiný účel stanovený touto politikou, nebo pokud uchování vyžaduje zákon.
Specifická období uchování souborů cookies můžete nalézt v seznamu cookies v části 1(I).

5. Vaše práva

Na konci tohoto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookies naleznete kontaktní údaje, na základě kterých se na nás můžete obrátit, pokud chcete:
-vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje a máme přístup k vašim údajům či nikoliv;
-opravit vaše údaje;
-vymazat vaše údaje;
-omezit vaše údaje;
-namítat proti zpracování vašich údajů; a/nebo
-od nás, abychom předali vaše údaje jiné organizaci.

Můžeme požadovat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti. Poskytneme informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě během jednoho měsíce od přijetí žádosti. Tato doba může být prodloužena o dva další měsíce, kde je to nezbytné, s přihlédnutím ke složitosti a počtu žádostí. Informujeme vás o jakémkoliv takovém prodloužení během jednoho měsíce od přijetí vaší žádosti, a to společně s důvody zpoždění.
Máte právo podat kdykoliv stížnost k dozorovému orgánu.

6. Změny

Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies bude aktualizováno jednou ročně. Nejnovější verze bude kdykoliv k dispozici na www.wavin.cz.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 30. listopadu 2020.

7. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti, prosím, kontaktujte nás! info.cz@wavin.com