Novinky

Zde najdete zajímavosti a informace o produktech, referenčních stavbách, novinkách a akcích Wavin Ekoplastik na jednom místě. Jsme také na Facebooku, sledujte nás!

7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN 309

čtvrtek 20. dubna 2017

Podílíme se na realizaci projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Součástí tohoto projektu je vybudování přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe.
Přečtěte si více o projektu

Bez omezení dopravy v historickém centru města

pondělí 14. listopadu 2016

Pod historickým centrem města Uherský Brod vede hlavní přivaděč pitné vody. Původní ocelové vedení DN 450 však začalo vykazovat značné škody v důsledku vnější koroze, a muselo být tedy vyměněno.
Přečtěte si více o projektu

Sanace vodovodu DN800

čtvrtek 19. března 2015

V květnu 2014 začala na Plzeňské ulici v Ostravě rekonstrukce vodovodu. Starý systém ocelového potrubí (DN800 mm) z roku 1968 již dosluhoval, protože kov byl poškozen korozí.
Přečtěte si více o projektu

Sanace vodovodů v Táboře, Břeclavi a Uherském Brodě

středa 10. června 2015

Velmi pozitivní ohlas se v současné době dostává systému pro sanace stávajících potrubí, technologii Compact Pipe. V loňském roce jsme oznámili uvedení potrubí Compact Pipe z materiálu PE 100 RC na trh a ještě tentýž rok jsme realizovali několik projektů a další se připravují.
Přečtěte si více o projektu

Pluhování vodovodního potrubí s GPS zaměřením

pondělí 29. února 2016

Navrhovaný řad propojil SV Skalka, zahrnující spotřebiště Skalka, Pivín a Čelčice s SV Prostějov, a tím je umožněno částečné nebo úplné nahrazení zdroje Skalka vodou z SV Prostějov.
Přečtěte si více o projektu

10 km potrubí SafeTech RC

pondělí 30. března 2015

Severomoravské město Potštát a jeho okolí se dlouhodobě potýkalo s nedostatkem kvalitní pitné vody z místních zdrojů. Obyvatelé se museli spoléhat na vlastní studny, čerpali hygienicky nevyhovující vodu z nedaleké nádrže nebo využívali pitnou vodu z dovážených cisteren. Na podzim 2011 se zahájil projekt výstavby nového vodovodního řádu.
Přečtěte si více o projektu

Úpravy NTL a STL plynovodu v Praze

středa 7. září 2016

Díky potrubí Compact Pipe byla provedena renovace plynového potrubí v Praze 6 bez zbytečného omezení provozu.
Přečtěte si více o projektu

1200 metrů potrubí sanováno za pouhé 4 týdny

pondělí 30. března 2015

Vodovodní síť v okolí Bruntálu pochází z počátku 60. let minulého století a její přiváděcí řady zásobují pitnou vodou více než 40 tisíc obyvatel oblasti. Po desetiletích nepřetržitého provozu síť vykazovala stále více závad, proto se ji vlastník a provozovatel vodovodu, společnost VaK Bruntál, rozhodl sanovat, a to s pomocí bezvýkopové technologie Compact Pipe.
Přečtěte si více o projektu