Novinky

Zde najdete zajímavosti a informace o produktech, referenčních stavbách, novinkách a akcích Wavin Ekoplastik na jednom místě. Jsme také na Facebooku, sledujte nás!

Kanalizační šachty Wavin Tegra modernizují dálnici D48

pondělí 10. září 2018

Rekonstrukce silnice I/48 za plného provozu i díky snadné a rychlé montáži šachet Tegra.
Přečtěte si více o projektu

Sanace plynovodu DN500 v Praze

Renovace plynovodu v Praze dnes již velmi oblíbenou technologií Compact pipe
Přečtěte si více o projektu

Rekonstrukce vodovodních přivaděčů – technologie Berstlining

Potřebujete zvýšit kapacitu vodovodního přivaděče? S našim potrubím Wavin TS a použití technologie Berstlining to není vůbec žádný problém.
Přečtěte si více o projektu

7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN 309

čtvrtek 20. dubna 2017

Podílíme se na realizaci projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Součástí tohoto projektu je vybudování přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe.
Přečtěte si více o projektu

Bez omezení dopravy v historickém centru města

pondělí 14. listopadu 2016

Pod historickým centrem města Uherský Brod vede hlavní přivaděč pitné vody. Původní ocelové vedení DN 450 však začalo vykazovat značné škody v důsledku vnější koroze, a muselo být tedy vyměněno.
Přečtěte si více o projektu

Sanace vodovodu DN800

čtvrtek 19. března 2015

V květnu 2014 začala na Plzeňské ulici v Ostravě rekonstrukce vodovodu. Starý systém ocelového potrubí (DN800 mm) z roku 1968 již dosluhoval, protože kov byl poškozen korozí.
Přečtěte si více o projektu

Sanace vodovodů v Táboře, Břeclavi a Uherském Brodě

středa 10. června 2015

Velmi pozitivní ohlas se v současné době dostává systému pro sanace stávajících potrubí, technologii Compact Pipe. V loňském roce jsme oznámili uvedení potrubí Compact Pipe z materiálu PE 100 RC na trh a ještě tentýž rok jsme realizovali několik projektů a další se připravují.
Přečtěte si více o projektu

Pluhování vodovodního potrubí s GPS zaměřením

pondělí 29. února 2016

Navrhovaný řad propojil SV Skalka, zahrnující spotřebiště Skalka, Pivín a Čelčice s SV Prostějov, a tím je umožněno částečné nebo úplné nahrazení zdroje Skalka vodou z SV Prostějov.
Přečtěte si více o projektu

10 km potrubí SafeTech RC

pondělí 30. března 2015

Severomoravské město Potštát a jeho okolí se dlouhodobě potýkalo s nedostatkem kvalitní pitné vody z místních zdrojů. Obyvatelé se museli spoléhat na vlastní studny, čerpali hygienicky nevyhovující vodu z nedaleké nádrže nebo využívali pitnou vodu z dovážených cisteren. Na podzim 2011 se zahájil projekt výstavby nového vodovodního řádu.
Přečtěte si více o projektu

Úpravy NTL a STL plynovodu v Praze

středa 7. září 2016

Díky potrubí Compact Pipe byla provedena renovace plynového potrubí v Praze 6 bez zbytečného omezení provozu.
Přečtěte si více o projektu

Systém Ekoplastik PPR v AZ Tower

čtvrtek 9. dubna 2015

Dodali jsme na stavbu nejvyšší budovy v ČR kompletní rozvody teplé a studené vody.
Přečtěte si více o projektu

Systém Ekoplastik PPR v Aqualand Moravia

čtvrtek 9. dubna 2015

Nový největší aquapark na Moravě s našimi produkty systému Ekoplastik PPR
Přečtěte si více o projektu

Rozvody teplé a studené vody v FNUSA-ICRC

pátek 3. dubna 2015

Dodali jsme na stavbu Mezinárodního centra klinického výzkumu kompletní rozvody teplé a studené vody.
Přečtěte si více o projektu

Retenční nádrže z prvků Azura, Q-Bic a Q-BB

úterý 21. dubna 2015

Pražský bytový projekt Hyacint Modřany developera YIT problematiku hospodaření s dešťovými vodami řešil vybudováním pěti retenčních objektů o celkovém objemu 85m3.
Přečtěte si více o projektu

Řešení pro vodu, kanalizaci i déšť

čtvrtek 9. dubna 2015

Nákupnímu centru v Praze jsme nabídli komplexní řešení od rozvodů vody, přes kanalizaci po systémové řešení hospodaření s dešťovou vodou.
Přečtěte si více o projektu

Průtah Hrádek ve Slezsku

středa 8. dubna 2015

Evropský dopravní koridor - silniční tah R48, I/68 a D3. Komplexní řešení odvodnění silničních tahů se systémem revizních a vstupních šachet Tegra z Čech až na Slovensko.
Přečtěte si více o projektu

Problematický terén vyřešen díky šachtám Tegra

úterý 7. dubna 2015

Grébovka, pražský památkově chráněný park na pomezí Vršovic, Vinohrad a Nuslí, prošel rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci které bylo třeba zajistit kvalitní odvodnění a vylepšit dešťovou kanalizaci.
Přečtěte si více o projektu

Podtlakové odvodnění střechy Wavin QuickStream PE

čtvrtek 9. dubna 2015

Podtlakové odvodnění střechy Wavin QuickStream PE pro líheň brojlerů v Chropyni.
Přečtěte si více o projektu

Nový SiTech+ zajistí klidný spánek budoucích obyvatel

čtvrtek 23. června 2016

Nová generace odhlučněného polypropylénového potrubí SiTech+, zajistí klidný spánek budoucích obyvatel rozsáhlého komplexu bytových a rodinných domů, který se staví v areálu Waltrovka. Opuštěné budovy továrních hal strojírenského podniku ustoupily výstavbě moderního bydlení. Pro zajištění vysokého standardu přispěje i tichá kanalizace SiTech+.
Přečtěte si více o projektu

Odvodnění střech a retence dešťové vody

čtvrtek 19. března 2015

Nové nákupní a obchodní centrum, které se nachází na ploše cca 16 200 m2 je významným nákupním a kulturním centrem pro celý region.
Přečtěte si více o projektu

CTP Černovické terasy Brno – hala D2 FEI

čtvrtek 9. dubna 2015

Podtlakové odvodnění střechy Wavin QuickStream pro výrobní halu firmy FEI Company.
Přečtěte si více o projektu

Čistitelné boxy Wavin Q-Bic

čtvrtek 9. dubna 2015

Dešťová kanalizace nové trafostanice v Mnichově Hradišti má spolehlivé odvodnění zpevněných ploch.
Přečtěte si více o projektu

628 retenčních boxů pro areál v Ostravě - Heřmanicích

pondělí 29. srpna 2016

Ukončili jsme rozsáhlý projekt odvodnění zpěvněných ploch a plochých střech nového skladového a logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích.
Přečtěte si více o projektu

1200 metrů potrubí sanováno za pouhé 4 týdny

pondělí 30. března 2015

Vodovodní síť v okolí Bruntálu pochází z počátku 60. let minulého století a její přiváděcí řady zásobují pitnou vodou více než 40 tisíc obyvatel oblasti. Po desetiletích nepřetržitého provozu síť vykazovala stále více závad, proto se ji vlastník a provozovatel vodovodu, společnost VaK Bruntál, rozhodl sanovat, a to s pomocí bezvýkopové technologie Compact Pipe.
Přečtěte si více o projektu

45 km potrubí a 1400 šachet

pátek 3. dubna 2015

Asi 5000 obyvatel okrajových částí Havířova bylo ještě v roce 2012 nuceno vyvážet jímky. Pro výstavbu splaškové kanalizace v poddolovaných oblastech města bylo použito žebrované kanalizační potrubí Ultra Rib 2 a kanalizační šachty Wavin Tegra. Oba tyto produkty patří k nejspolehlivějším komponentám potrubní soustavy určené do náročného prostředí.
Přečtěte si více o projektu