Novinky

Zde najdete zajímavosti a informace o produktech, referenčních stavbách, novinkách a akcích Wavin Ekoplastik na jednom místě. Jsme také na Facebooku, sledujte nás!

7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN 309

čtvrtek 20. dubna 2017

Podílíme se na realizaci projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Součástí tohoto projektu je vybudování přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe.
Přečtěte si více o projektu

Bez omezení dopravy v historickém centru města

pondělí 14. listopadu 2016

Pod historickým centrem města Uherský Brod vede hlavní přivaděč pitné vody. Původní ocelové vedení DN 450 však začalo vykazovat značné škody v důsledku vnější koroze, a muselo být tedy vyměněno.
Přečtěte si více o projektu

Sanace vodovodu DN800

čtvrtek 19. března 2015

V květnu 2014 začala na Plzeňské ulici v Ostravě rekonstrukce vodovodu. Starý systém ocelového potrubí (DN800 mm) z roku 1968 již dosluhoval, protože kov byl poškozen korozí.
Přečtěte si více o projektu

Sanace vodovodů v Táboře, Břeclavi a Uherském Brodě

středa 10. června 2015

Velmi pozitivní ohlas se v současné době dostává systému pro sanace stávajících potrubí, technologii Compact Pipe. V loňském roce jsme oznámili uvedení potrubí Compact Pipe z materiálu PE 100 RC na trh a ještě tentýž rok jsme realizovali několik projektů a další se připravují.
Přečtěte si více o projektu

Pluhování vodovodního potrubí s GPS zaměřením

pondělí 29. února 2016

Navrhovaný řad propojil SV Skalka, zahrnující spotřebiště Skalka, Pivín a Čelčice s SV Prostějov, a tím je umožněno částečné nebo úplné nahrazení zdroje Skalka vodou z SV Prostějov.
Přečtěte si více o projektu

10 km potrubí SafeTech RC

pondělí 30. března 2015

Severomoravské město Potštát a jeho okolí se dlouhodobě potýkalo s nedostatkem kvalitní pitné vody z místních zdrojů. Obyvatelé se museli spoléhat na vlastní studny, čerpali hygienicky nevyhovující vodu z nedaleké nádrže nebo využívali pitnou vodu z dovážených cisteren. Na podzim 2011 se zahájil projekt výstavby nového vodovodního řádu.
Přečtěte si více o projektu

Úpravy NTL a STL plynovodu v Praze

středa 7. září 2016

Díky potrubí Compact Pipe byla provedena renovace plynového potrubí v Praze 6 bez zbytečného omezení provozu.
Přečtěte si více o projektu

Systém Ekoplastik PPR v AZ Tower

čtvrtek 9. dubna 2015

Dodali jsme na stavbu nejvyšší budovy v ČR kompletní rozvody teplé a studené vody.
Přečtěte si více o projektu

Systém Ekoplastik PPR v Aqualand Moravia

čtvrtek 9. dubna 2015

Nový největší aquapark na Moravě s našimi produkty systému Ekoplastik PPR
Přečtěte si více o projektu

Rozvody teplé a studené vody v FNUSA-ICRC

pátek 3. dubna 2015

Dodali jsme na stavbu Mezinárodního centra klinického výzkumu kompletní rozvody teplé a studené vody.
Přečtěte si více o projektu

Retenční nádrže z prvků Azura, Q-Bic a Q-BB

úterý 21. dubna 2015

Pražský bytový projekt Hyacint Modřany developera YIT problematiku hospodaření s dešťovými vodami řešil vybudováním pěti retenčních objektů o celkovém objemu 85m3.
Přečtěte si více o projektu

Řešení pro vodu, kanalizaci i déšť

čtvrtek 9. dubna 2015

Nákupnímu centru v Praze jsme nabídli komplexní řešení od rozvodů vody, přes kanalizaci po systémové řešení hospodaření s dešťovou vodou.
Přečtěte si více o projektu

Průtah Hrádek ve Slezsku

středa 8. dubna 2015

Evropský dopravní koridor - silniční tah R48, I/68 a D3. Komplexní řešení odvodnění silničních tahů se systémem revizních a vstupních šachet Tegra z Čech až na Slovensko.
Přečtěte si více o projektu

Problematický terén vyřešen díky šachtám Tegra

úterý 7. dubna 2015

Grébovka, pražský památkově chráněný park na pomezí Vršovic, Vinohrad a Nuslí, prošel rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci které bylo třeba zajistit kvalitní odvodnění a vylepšit dešťovou kanalizaci.
Přečtěte si více o projektu

Podtlakové odvodnění střechy Wavin QuickStream PE

čtvrtek 9. dubna 2015

Podtlakové odvodnění střechy Wavin QuickStream PE pro líheň brojlerů v Chropyni.
Přečtěte si více o projektu

Nový SiTech+ zajistí klidný spánek budoucích obyvatel

čtvrtek 23. června 2016

Nová generace odhlučněného polypropylénového potrubí SiTech+, zajistí klidný spánek budoucích obyvatel rozsáhlého komplexu bytových a rodinných domů, který se staví v areálu Waltrovka. Opuštěné budovy továrních hal strojírenského podniku ustoupily výstavbě moderního bydlení. Pro zajištění vysokého standardu přispěje i tichá kanalizace SiTech+.
Přečtěte si více o projektu

Odvodnění střech a retence dešťové vody

čtvrtek 19. března 2015

Nové nákupní a obchodní centrum, které se nachází na ploše cca 16 200 m2 je významným nákupním a kulturním centrem pro celý region.
Přečtěte si více o projektu

CTP Černovické terasy Brno – hala D2 FEI

čtvrtek 9. dubna 2015

Podtlakové odvodnění střechy Wavin QuickStream pro výrobní halu firmy FEI Company.
Přečtěte si více o projektu

Čistitelné boxy Wavin Q-Bic

čtvrtek 9. dubna 2015

Dešťová kanalizace nové trafostanice v Mnichově Hradišti má spolehlivé odvodnění zpevněných ploch.
Přečtěte si více o projektu

628 retenčních boxů pro areál v Ostravě - Heřmanicích

pondělí 29. srpna 2016

Ukončili jsme rozsáhlý projekt odvodnění zpěvněných ploch a plochých střech nového skladového a logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích.
Přečtěte si více o projektu

1200 metrů potrubí sanováno za pouhé 4 týdny

pondělí 30. března 2015

Vodovodní síť v okolí Bruntálu pochází z počátku 60. let minulého století a její přiváděcí řady zásobují pitnou vodou více než 40 tisíc obyvatel oblasti. Po desetiletích nepřetržitého provozu síť vykazovala stále více závad, proto se ji vlastník a provozovatel vodovodu, společnost VaK Bruntál, rozhodl sanovat, a to s pomocí bezvýkopové technologie Compact Pipe.
Přečtěte si více o projektu

45 km potrubí a 1400 šachet

pátek 3. dubna 2015

Asi 5000 obyvatel okrajových částí Havířova bylo ještě v roce 2012 nuceno vyvážet jímky. Pro výstavbu splaškové kanalizace v poddolovaných oblastech města bylo použito žebrované kanalizační potrubí Ultra Rib 2 a kanalizační šachty Wavin Tegra. Oba tyto produkty patří k nejspolehlivějším komponentám potrubní soustavy určené do náročného prostředí.
Přečtěte si více o projektu