Seminář pro členy ČKAIT - Liberec

Nové trendy v projektování TZB instalací – koncept metodiky projektování dle BIM

27 bře 2018

Program:

  • BIM koncept, progres
  • implementace BIM do praxe
  • Software Revit
  • BIM – podpora firmy Wavin (knihovny Wavin produktů pro program Revit)

 

Přednášející:

  • Ing. Pavel Seidl

Chci se přihlásit na seminář v Liberci

Seminář bude zaměřen na představení nových přístupů k projektování vnitřních rozvodů vody, vytápění a kanalizace v rámci projektové přípravy komplexních stavebních investičních celků. Na semináři budou vysvětleny nové pojmy, s kterými se nyní běžně setkáváme v projekční praxi – jako je např. BIM, legislativa pro BIM, vlastní modelování, facility management atp. Taktéž bude upozorněno na možná úskalí a nedořešené oblasti BIM přístupu. Dále bude názorně předvedena možná implementace BIM přístupu do praxe pomocí programu Revit. Zde náš odborník předvede užitečné nástroje, které jsme pro tyto potřeby připravili. Především se jedná o inteligentní knihovní prvky produktového portfolia firmy Wavin.