Přívalové deště

Zmírnění dopadu přívalových dešťů

Přívalové deště ohrožují krajinu i lidské společenství, které na ně dosud není dostatečně připraveno.