Novinky

Zde najdete zajímavosti a informace o produktech, referenčních stavbách, novinkách a akcích Wavin Ekoplastik na jednom místě. Jsme také na Facebooku, sledujte nás!

Nové tvarovky z PP-RCT

pátek 11. ledna 2019

Využití nových moderních technologií přináší inovace = přechod z materiálu PP-R na PP-RCT. Na základě tohoto vývoje a nových poznatků zahajujeme postupný přechod z materiálu PPR na PP-RCT i při výrobě tvarovek.
Přečtěte si novinku

Kurz na svařování plastů se svářečským průkazem

Staňte se odborníkem na svařování!
Zobrazit podrobnosti události

Školení on-line – webináře

Využijte našich on-line školení z pohodlí své kanceláře nebo domova!
Zobrazit podrobnosti události

Chytrá města mohou pomoci zmírnit negativní dopady na životní prostředí

čtvrtek 27. června 2019

Problematika chytrých měst je v současné době aktuální a spolupráce mezi univerzitami a veřejným a soukromým sektorem může přinést celou řadu praktických řešení. Přesto se však ve výuce s tímto tématem setkala pouze třetina studentů. Vyplývá to z unikátního průzkumu, který mezi studenty českých technických univerzit iniciovala společnost Wavin Ekoplastik.
Přečtěte si novinku

Co se stane, když prší moc

Přijde-li větší déšť, musí být voda, kterou nedokáží Jednotlivé objekty hospodaření se srážkovou vodu pojmout, bezpečně odvedena.
Přečtěte si novinku

Zákaznícky servis pre Slovensko

Za účelom zlepšenia komunikácie medzi našou spoločnosťou a Vami, našimi obchodnými partnermi, bolo v rámci Wavinu vytvorené oddelenie „Zákazníckeho servisu“.
Přečtěte si novinku

Regulace odtoku aneb když nejde vsakovat, vypařovat či využívat

V případech, kdy dešťovou vodu nemůžeme vrátit do lokálního vodního koloběhu a nemáme možnost ji využít, můžeme alespoň zpomalit její odtok před zaústěním do vodního toku či jednotné kanalizace.
Přečtěte si novinku

Akumulace a využití dešťové vody

Využití dešťové vody ve městech má celou řadu podob. V rodinných domech a domech určených pro bydlení lze dnes běžně uvažovat o čtyřech oblastech, kde je možné nahradit vodu pitnou vodou dešťovou a které společně tvoří až 50% spotřeby vody v domácnosti
Přečtěte si novinku

Dešťová voda a zdravotní rizika

Využívání dešťové vody v budovách je řešení, které pomáhá s ochranou vodních zdrojů, protože nahrazuje část spotřeby vody pitné.
Přečtěte si novinku

Zájem českých obcí o moderní kanalizace je enormní, ministerstvo zemědělství eviduje žádosti za 3,1 miliardy korun

pondělí 18. března 2019

Klima se mění, letní vedra vysouší půdu, silné bouřky s přívalovými dešti odvádí napršenou vodu do kanalizace. Města tak přichází o zásoby vody pro suchá období, škody a ztráty dosahují do stovek milionů korun ročně.
Přečtěte si novinku

Výpar srážkové vody

Výpar srážkové vody podporují všechna povrchová zařízení a objekty hospodaření se srážkovou vodou. Nicméně pokud nás zajímá výpar jako hlavní proces, který v zařízení či objektu HDV probíhá, jsou pro nás klíčové vegetační střechy, které dokáží vypařit až 80% srážkové vody, která na ně dopadne.
Přečtěte si novinku

PP-RCT – inovace v materiálech pro výrobu trubek

neděle 19. února 2017

Nejnovější generace polypropylenu (typ 4) PP-RCT je dlouhodobá jistota pro práci i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Přečtěte si novinku

Vsakování srážkové vody

Vsakování je dle současného právního rámce (Vyhláška č. 501/2006 Sb.) prioritním způsobem hospodaření se srážkovými vodami. To znamená, že vsakování musí být vždy prověřeno jako první možnost odvodnění stavby.
Přečtěte si novinku

Budeme na veletrhu ISH 2019

pondělí 11. března 2019 - pátek 15. března 2019

Praha

Zveme vás na stánek společnosti Wavin na mezinárodním veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem, který probíhá od 11. do 15 března 2019. Najdete nás v hale 5, č. stánku A48.
Zobrazit podrobnosti události

Znečištění srážkových vod

Málo znečištěné vody jsou zpravidla z materiálově inertních střech budov, teras, chodníků či cyklostezek. Z jakých povrchů můžeme očekávat naopak znečištění vyznamné?
Přečtěte si novinku

Průvodce Wavin koncepcí BIM

Objevte nové trendy v projektování staveb snadněji s novým průvodcem BIM koncepcí.
Přečtěte si novinku

Jak změnit přístup k dešťové vodě ve městě

pondělí 14. ledna 2019

Od přelomu 60. a 70. let 20. století se ve světě mění vnímání úlohy dešťové vody ve městech. Postupně se ustupuje od co nejrychlejšího odvedení dešťové vody stokovou sítí a začíná se uplatňovat princip jejího zadržení a využití v městském prostoru, případně alespoň zpomalení jejího odtoku.
Přečtěte si novinku

Kapacita uličních vpustí, kapacita stokové sítě

Uliční vpust spojuje povrch města (zpravidla uliční prostor) a stokovou síť. Je prvním objektem, který při nedostatečné kapacitě (hltnosti) může zamezit bezpečnému odvedení dešťového odtoku z městského povrchu a být příčinou lokální záplavy.
Přečtěte si novinku

Většina českých obcí se připravuje na přívalové deště, dohání tak západní standardy

čtvrtek 6. prosince 2018

Škody způsobené lokálními povodněmi nebo bouřkami dosahují stovek milionů korun ročně. Průzkum mezi starosty českých měst ukázal, že 57 % z nich považuje investice do odpadní sítě za urgentní, 68 % již do moderní dešťové kanalizace investuje. Průzkumu se zúčastnilo více než 100 českých měst nad 8.000 obyvatel.
Přečtěte si novinku

Urbanizace, vodní koloběh a klimatická změna

Urbanizace (také poměšťování) je proces, při kterém společnost mění svůj způsob života z venkovského na městský. Podle Organizace spojených národů počet lidí žijících ve městech byl v roce 2018 na úrovni 55,3% celosvětové populace. Do roku 2030 je pak očekáván nárůst až na 60% (OSN, 2018).
Přečtěte si novinku

Ukončení letošního prodeje v prosinci 2018

Letos končíme 14. prosince

Přečtěte si novinku

Vady na potrubí: infiltrace, exfiltrace, poškození potrubí

čtvrtek 25. října 2018

Tím, že dochází k ředění splaškových vod vodami balastními, se zhoršuje proces biologického čištění na čistírně odpadních vod a současně se zvyšují náklady na čerpání odpadní vody.
Přečtěte si novinku

Zakládání stok z pohledu uložení potrubí pod hladinu podzemních vod

Zakládání kanalizačního potrubí pod hladinu podzemní vody je převážně závislé na kvalitě zpracované projektové dokumentace, zkušenostech zhotovitele a technického dozoru investora. Při nedostatku těchto zkušeností je výstavba kanalizace pro zhotovitele noční můrou, která začíná dnem předání díla, v době ukončení záruční doby na dílo se již řeší reklamace vybraných úseků, které končí zpracováváním znaleckých posudků.
Přečtěte si novinku

800 milionů na boj proti suchu

Vláda schválila 800 milionů pro boj proti suchu.
Přečtěte si novinku

Pozvánka na veletrh FOR ARCH Praha 2018

čtvrtek 13. září 2018

Navštivte stánek Wavin Ekoplastik, který najdete pod Cechem topenářů a instalatérů ČR v hale 7 s číslem 7D11b.
Přečtěte si novinku

Kanalizační šachty Wavin Tegra modernizují dálnici D48

pondělí 10. září 2018

Rekonstrukce silnice I/48 za plného provozu i díky snadné a rychlé montáži šachet Tegra.
Přečtěte si více o projektu

Instalatéři, přeřaďte na lepší s akcí Posuň se výš!

pondělí 27. srpna 2018

Usnadněte si práci výběrem správných trubek. Přeřaďte na FIBER BASALT PLUS a EVO PP-RCT! Vsaďte na maximální kvalitu rozvodů vody i vytápění ze spolehlivých trubek z PP-RCT.
Přečtěte si novinku

Sanace plynovodu DN500 v Praze

Renovace plynovodu v Praze dnes již velmi oblíbenou technologií Compact pipe
Přečtěte si více o projektu

Osazení podtlakového střešního vtoku Wavin QS-P+

Podívejte se na videu na správný montážní postup při osazení vtoku Wavin QS-P+ do střešní konstrukce.
Přečtěte si novinku

Pracujte s balíčky Wavin k programu Revit®

pondělí 27. února 2017

Dynamický vývoj technologií přinesl do stavebnictví moderní způsoby projektování založené na tzv. koncepci BIMu (Building Information Modeling). Toto bylo hlavním impulsem pro společnost Wavin k tvorbě programových balíčků pro software Revit, které obsahují knihovny 3D modelů produktů Wavin a maximálně usnadňují navrhování potrubních systémů.
Přečtěte si novinku

Poznatky z Wavinu: Kanalizační potrubí blokované zarůstáním kořeny

Kořeny stromů, které rostou uvnitř kanalizace, mohou způsobit problémy. Kořeny rostou především tam, kde je přítomen kyslík, takže v potrubí, které je zcela naplněné, rostou jen minimálně. Spíše se budou šířit v teplém a vlhkém prostředí bohatém na živiny. Následné poškození kanalizace však může být velké a nákladné. Wavin zkoumal příčiny a důsledky růstu kořenů stromů v kanalizacích, a jak je možné zabránit škodám v naší podzemní infrastruktuře.
Přečtěte si novinku

Rekonstrukce vodovodních přivaděčů – technologie Berstlining

Potřebujete zvýšit kapacitu vodovodního přivaděče? S našim potrubím Wavin TS a použití technologie Berstlining to není vůbec žádný problém.
Přečtěte si více o projektu

Novinky v sortimentu

S jarem přicházíme s přehledem novinek v našem produktovém portfoliu.

Přečtěte si novinku

Nový softwarový nástroj usnadní projektantům návrhy kanalizačních šachet

Připravili jsme softwarový nástroj pro návrh vlastních plastových kanalizačních šachet. Aplikace je k dispozici on-line a je pro uživatele dostupná zdarma.
Přečtěte si novinku

Ekoplastik HEAT: budoucnost topenářských rozvodů patří plastu

Proč plastové rozvody volí stále více projektantů i investorů? Přináší totiž celou řadu výhod - vedle dlouhé životnosti a finančních úspor například i jednoduchou a bezpečnou montáž. Ovšem není plast, jako plast. Pro rozvody ústředního i podlahového topení se jako nejvhodnější jeví potrubí z PP-RCT, které lze kombinovat s trubkami z PE-Xc/Al/PE-HD. Co tyto zkratky znamenají a jaké výhody trubky z plastu přinášejí?
Přečtěte si novinku

Zmírnění dopadu přívalových dešťů

Přívalové deště ohrožují krajinu i lidské společenství, které na ně dosud není dostatečně připraveno. 

Přečtěte si novinku

Nová odhlučněná vnitřní kanalizace Wavin SiTech+

neděle 30. října 2016

Wavin SiTech+ je systém vnitřní gravitační kanalizace z polypropylenu (PP) vyztuženého minerálním plnivem, který se snadno instaluje a díky speciálnímu materiálu a třívrstvé konstrukci potrubí výrazně snižuje hlučnost průtoku odpadní vody.
Přečtěte si novinku

Jak na to - vložení přesných redukcí do projektů BIM

středa 29. března 2017

Projektantům pracujícím s BIM modelem v rámci softwaru Revit umožňují jedinečné inteligentní funkce obsahových balíčků Wavin snadné vytvoření naprosto přesného instalačního modelu potrubního systému. Šetřete čas nejen během fáze navrhování, ale i v průběhu samotné instalace. Pojďme si ukázat postup vložení redukcí Wavin a použití ověřovacího zobrazení v Revitu.
Přečtěte si novinku

Jak na to - vložení skutečného kolena do projektu BIM namísto využití obecného modelu

úterý 21. března 2017

Využijte výhod a přesnosti obsahových balíčků Wavin, které v programu Revit umožňují reálné propojení 3D modelu a skutečné stavby. Do knihoven 3D modelů Wavin jsme začlenili inteligentní funkce, které umožňují projektantům pracujícím s BIM modelem v rámci softwaru Revit, vložení přesných tvarovek (např. kolen). Jako vhodný příklad uvádíme právě postup vložení a ověření kolen Wavin do projektu v programu Revit.
Přečtěte si novinku

Jak na to - připojení potrubí pomocí T-kusů

středa 19. dubna 2017

Dosáhněte 100 % přesného a reálného znázornění připojení jednotlivých částí potrubního systému. Zapomeňte na složité návrhy napojení potrubí, díky inteligentním funkcím knihoven Wavin pro program Revit jsou již minulostí. V projektu nyní můžete rovnou vidět, jak bude systém ve skutečnosti nainstalován. Přesvědčte se sami, jak snadno lze vložit T-kusy a ověřit místa napojení trubek a tvarovek Wavin v projektech připravovaných v softwaru Revit.
Přečtěte si novinku

Jak na to - Import obsahových balíčků Wavin do projektu v softwaru Revit

pondělí 13. března 2017

Obsahové balíčky Wavin pro program Revit nabízejí projektantům pracujícím s BIM modelem úplný, rychlý a snadno použitelný projekční nástroj, díky němuž mohou dosáhnout vysoké úrovně podrobností a přesnosti při vytváření návrhu potrubního rozvodu. Knihovny zahrnují 3D modely výrobků značky Wavin, a díky tomu nabízejí mnohem přesnější obrázek o konstrukci stavby a způsobu instalace potrubí.
Přečtěte si novinku

BIM – nová kapitola stavebnictví začíná

čtvrtek 1. června 2017

BIM. Zkratka, která se v oblasti stavebnictví stává fenoménem. Poprvé se projektanti v ČR začali s tímto termínem setkávat asi před pěti lety, ovšem dlouho mu nevěnovali patřičnou pozornost, protože jej považovali jen za marketingový nástroj prodejců SW. Čas však ukázal, že tomu tak není.
Přečtěte si novinku

7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN 309

čtvrtek 20. dubna 2017

Podílíme se na realizaci projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Součástí tohoto projektu je vybudování přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe.
Přečtěte si více o projektu

Bez omezení dopravy v historickém centru města

pondělí 14. listopadu 2016

Pod historickým centrem města Uherský Brod vede hlavní přivaděč pitné vody. Původní ocelové vedení DN 450 však začalo vykazovat značné škody v důsledku vnější koroze, a muselo být tedy vyměněno.
Přečtěte si více o projektu

Sanace vodovodu DN800

čtvrtek 19. března 2015

V květnu 2014 začala na Plzeňské ulici v Ostravě rekonstrukce vodovodu. Starý systém ocelového potrubí (DN800 mm) z roku 1968 již dosluhoval, protože kov byl poškozen korozí.
Přečtěte si více o projektu

Sanace vodovodů v Táboře, Břeclavi a Uherském Brodě

středa 10. června 2015

Velmi pozitivní ohlas se v současné době dostává systému pro sanace stávajících potrubí, technologii Compact Pipe. V loňském roce jsme oznámili uvedení potrubí Compact Pipe z materiálu PE 100 RC na trh a ještě tentýž rok jsme realizovali několik projektů a další se připravují.
Přečtěte si více o projektu

Pluhování vodovodního potrubí s GPS zaměřením

pondělí 29. února 2016

Navrhovaný řad propojil SV Skalka, zahrnující spotřebiště Skalka, Pivín a Čelčice s SV Prostějov, a tím je umožněno částečné nebo úplné nahrazení zdroje Skalka vodou z SV Prostějov.
Přečtěte si více o projektu

10 km potrubí SafeTech RC

pondělí 30. března 2015

Severomoravské město Potštát a jeho okolí se dlouhodobě potýkalo s nedostatkem kvalitní pitné vody z místních zdrojů. Obyvatelé se museli spoléhat na vlastní studny, čerpali hygienicky nevyhovující vodu z nedaleké nádrže nebo využívali pitnou vodu z dovážených cisteren. Na podzim 2011 se zahájil projekt výstavby nového vodovodního řádu.
Přečtěte si více o projektu

Plastové potrubí v mobilu: Ekoplastik SmartApp

čtvrtek 26. května 2016

Přinášíme na trh praktickou mobilní aplikaci. Instalatéři i montážní pracovníci díky ní získají možnost ověřovat si informace o PPR a PP-RCT sortimentu z dílny Wavin Ekoplastik přímo v terénu, stejně jako jej objednávat u nejbližšího dostupného dodavatele. Kromě přehledného katalogu produktů včetně jejich certifikátů zahrnuje aplikace i kompenzační pravítko.
Přečtěte si novinku

ACARO PP SN 12 schváleno pro Prahu

úterý 8. března 2016

Společná materiálová komise PVS a PVK, a.s. vyjádřila souhlas s použitím kanalizačního systému ACARO PP SN 12 v kanalizačních sítích na území hlavního města Prahy.
Přečtěte si novinku

Úpravy NTL a STL plynovodu v Praze

středa 7. září 2016

Díky potrubí Compact Pipe byla provedena renovace plynového potrubí v Praze 6 bez zbytečného omezení provozu.
Přečtěte si více o projektu

Systém Ekoplastik PPR v AZ Tower

čtvrtek 9. dubna 2015

Dodali jsme na stavbu nejvyšší budovy v ČR kompletní rozvody teplé a studené vody.
Přečtěte si více o projektu

Systém Ekoplastik PPR v Aqualand Moravia

čtvrtek 9. dubna 2015

Nový největší aquapark na Moravě s našimi produkty systému Ekoplastik PPR
Přečtěte si více o projektu

Rozvody teplé a studené vody v FNUSA-ICRC

pátek 3. dubna 2015

Dodali jsme na stavbu Mezinárodního centra klinického výzkumu kompletní rozvody teplé a studené vody.
Přečtěte si více o projektu

Retenční nádrže z prvků Azura, Q-Bic a Q-BB

úterý 21. dubna 2015

Pražský bytový projekt Hyacint Modřany developera YIT problematiku hospodaření s dešťovými vodami řešil vybudováním pěti retenčních objektů o celkovém objemu 85m3.
Přečtěte si více o projektu

Řešení pro vodu, kanalizaci i déšť

čtvrtek 9. dubna 2015

Nákupnímu centru v Praze jsme nabídli komplexní řešení od rozvodů vody, přes kanalizaci po systémové řešení hospodaření s dešťovou vodou.
Přečtěte si více o projektu

Průtah Hrádek ve Slezsku

středa 8. dubna 2015

Evropský dopravní koridor - silniční tah R48, I/68 a D3. Komplexní řešení odvodnění silničních tahů se systémem revizních a vstupních šachet Tegra z Čech až na Slovensko.
Přečtěte si více o projektu

Problematický terén vyřešen díky šachtám Tegra

úterý 7. dubna 2015

Grébovka, pražský památkově chráněný park na pomezí Vršovic, Vinohrad a Nuslí, prošel rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci které bylo třeba zajistit kvalitní odvodnění a vylepšit dešťovou kanalizaci.
Přečtěte si více o projektu

Podtlakové odvodnění střechy Wavin QuickStream PE

čtvrtek 9. dubna 2015

Podtlakové odvodnění střechy Wavin QuickStream PE pro líheň brojlerů v Chropyni.
Přečtěte si více o projektu

Nový SiTech+ zajistí klidný spánek budoucích obyvatel

čtvrtek 23. června 2016

Nová generace odhlučněného polypropylénového potrubí SiTech+, zajistí klidný spánek budoucích obyvatel rozsáhlého komplexu bytových a rodinných domů, který se staví v areálu Waltrovka. Opuštěné budovy továrních hal strojírenského podniku ustoupily výstavbě moderního bydlení. Pro zajištění vysokého standardu přispěje i tichá kanalizace SiTech+.
Přečtěte si více o projektu

Odvodnění střech a retence dešťové vody

čtvrtek 19. března 2015

Nové nákupní a obchodní centrum, které se nachází na ploše cca 16 200 m2 je významným nákupním a kulturním centrem pro celý region.
Přečtěte si více o projektu

CTP Černovické terasy Brno – hala D2 FEI

čtvrtek 9. dubna 2015

Podtlakové odvodnění střechy Wavin QuickStream pro výrobní halu firmy FEI Company.
Přečtěte si více o projektu

Čistitelné boxy Wavin Q-Bic

čtvrtek 9. dubna 2015

Dešťová kanalizace nové trafostanice v Mnichově Hradišti má spolehlivé odvodnění zpevněných ploch.
Přečtěte si více o projektu

628 retenčních boxů pro areál v Ostravě - Heřmanicích

pondělí 29. srpna 2016

Ukončili jsme rozsáhlý projekt odvodnění zpěvněných ploch a plochých střech nového skladového a logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích.
Přečtěte si více o projektu

1200 metrů potrubí sanováno za pouhé 4 týdny

pondělí 30. března 2015

Vodovodní síť v okolí Bruntálu pochází z počátku 60. let minulého století a její přiváděcí řady zásobují pitnou vodou více než 40 tisíc obyvatel oblasti. Po desetiletích nepřetržitého provozu síť vykazovala stále více závad, proto se ji vlastník a provozovatel vodovodu, společnost VaK Bruntál, rozhodl sanovat, a to s pomocí bezvýkopové technologie Compact Pipe.
Přečtěte si více o projektu

45 km potrubí a 1400 šachet

pátek 3. dubna 2015

Asi 5000 obyvatel okrajových částí Havířova bylo ještě v roce 2012 nuceno vyvážet jímky. Pro výstavbu splaškové kanalizace v poddolovaných oblastech města bylo použito žebrované kanalizační potrubí Ultra Rib 2 a kanalizační šachty Wavin Tegra. Oba tyto produkty patří k nejspolehlivějším komponentám potrubní soustavy určené do náročného prostředí.
Přečtěte si více o projektu

Silnice bez výmolů díky šachtám Wavin

neděle 19. března 2017

Řešení problémů. To je něco, co Wavin dělá již desetiletí. Inovace v technologiích umožňují odborníkům z firmy Wavin čelit problémům, se kterými přicházejí zákazníci z řad soukromých investorů, developerů velkých projektů, obcí i měst. Obce a města v zimě a na jaře nejčastěji řeší výmoly a výtluky, které se po extrémních mrazech objevují na silnicích. I s tím si ví Wavin rady.
Přečtěte si novinku

Sanace vodovodu ve Valašském Meziříčí

úterý 13. října 2015

Podívejte se na video ze sanace vodovodu ve Valašském Meziříčí technologií Compact Pipe.
Přečtěte si novinku

Projekt realizovaný technologií Compact Pipe byl oceněn!

čtvrtek 28. dubna 2016

Projekt s názvem Valašské Meziříčí – rekonstrukce výtlačného řadu do VDJ Štěpánov získal ocenění Vodohospodářská stavba roku 2015. Oceněn byl v kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
Přečtěte si novinku

Nevíte jaký software je pro vás vhodný?

pátek 26. května 2017

Připravili jsme pro vás dotazník, ve kterém si jednoduše vyplníte vaše zaměření a na konci se dozvíte, jaký software je pro vás nejvhodnější.
Přečtěte si novinku

Bezstarostné rozvody? Spojte se s námi!

pátek 26. srpna 2016

Zvažujete, jaký materiál použít pro rozvody vody a topení? Výběrem ověřeného dodavatele můžete ovlivnit váš uživatelský komfort.
Přečtěte si novinku

Bezpečí. Odolnost. Ticho. Wavin HT - moderní systém pro vnitřní kanalizaci

neděle 29. května 2016

Moderní technologie opanovaly svět potrubních systémů! Jen díky inovativní výrobě a materiálovému složení mohou trubky Wavin HT, určené pro vnitřní gravitační kanalizaci nabídnou jak vysokou teplotní (100°C), tak i chemickou (pH 2-12) odolnost a zároveň výborné akustické vlastnosti.
Přečtěte si novinku

Největší bohatství jsou informace - stahujte, čtěte, školte se...

pondělí 12. prosince 2016

Wavin Academy: nový portál přináší zkušenosti, trendy a novinky o plastovém potrubí
Přečtěte si novinku

Jak (ne)instalovat podlahové topení

úterý 7. února 2017

Máte jen jeden pokus, jinak půjde o pěkně drahý špás. O čem je řeč? O podlahovém topení. Existuje hodně faktorů, které musíte vzít během návrhu topení i jeho instalace do úvahy. Aby se vám to povedlo hned napoprvé, čtěte pozorně několik následujících rad, které jsme pro vás připravili.
Přečtěte si novinku

Wavin TS DOQ® - třívrstvé potrubí

neděle 14. května 2017

Když je požadována maximální bezpečnost, můžete se spolehnout na výjimečnou kvalitu potrubí Wavin TS DOQ®. Nejprodávanější třívrstvé potrubí PE 100 RC na světě.
Přečtěte si novinku

Řízené horizontální vrtání

neděle 14. května 2017

Řízené horizontální vrtné soupravy umožňují podkládat podzemní vedení pro ropu, plyn, vodu, odpadní vodu, elektřinu či telekomunikace. Cíleně, přesně, rychle a šetrně k životnímu prostředí. Lze tak ušetřit vysoké náklady za rozbití komunikací, přepravu pro výkop zeminy a nové materiály lože. Zamezí se negativnímu dopadu na obyvatele a životní prostředí, např. na hladinu spodní vody.
Přečtěte si novinku

Projekt Inovace vícevrstvé trubky Fiber Basalt OXY

úterý 5. září 2017

V současné chvíli pracujeme na projektu Inovace vícevrstvé trubky Fiber Basalt OXY, který je spolufinancován Evropskou unií.
Přečtěte si novinku

Produktové novinky září 2017

středa 30. srpna 2017

S novým školním rokem přinášíme přehled produktových novinek ve Wavin Ekoplastik!
Přečtěte si novinku

Pluhování a frézování

neděle 14. května 2017

Řízené pluhování je metoda, kdy stroj pokládá potrubí pomocí speciálního software a čidel umístěných na pluhu dle souřadnic určených projektantem.
Přečtěte si novinku

Berstlining

neděle 14. května 2017

Berstlining je bezvýkopová metoda, která spočívá v trhání a roztlačování potrubí stávajícího a zatahování nového potrubí do vzniklého prostoru. Jde o ekologickou metodu položení nového potrubí ve stejné trase.
Přečtěte si novinku