Regulační prvek

Regulační prvky slouží pro úpravu průtoku odváděné dešťové vody, kterou nelze na pozemku zasakovat. Kromě zajištění plynulého odtoku zabraňují i vyplavování nečistot a sedimentu.

vyskytla se chyba

Ke stažení

Informace o systému

Vlastnosti

K dispozici jsou dvě varianty – Typ L a Typ T, přičemž obě se dodávají pro dimenze 110, 160, 200, 250 a 315. Jsou vhodné pro průtoky od 0,5 až 50l/s.

Přednosti

Výhodou regulačních prvků Wavin je možnost osazení do jakékoliv šachty s prohloubeným dnem. Odtokový otvor se připravuje na základě výpočtu dané situace.

Použití

Regulační prvky je nutné použít tam, kde není umožněno vsakování dešťových vod. Tyto vody je pak nutné nejdříve na pozemku zdržet a následně regulovaně vypouštět do kanalizační sítě.

Více o produktech

Kromě statických regulačních prvků nabízíme i vírové ventily z nerezové oceli. Jejich montáž je jednoduchá a rychlá. O svých specifických potřebách a cílech si promluvte s našimi odborníky.