Dešťová voda

Klimatické změny přinášejí intenzivní srážky. To znamená vyšší hrozbu lokálních povodní v obcích a městech. Zasakováním nebo retencí dešťové vody s regulovaným odtokem efektivně podpoříte udržení vody v krajině. Snížíte riziko poškození budov a infrastruktury a také ohrožení veřejného zdraví.

Odvodnění střech

Správným odvodněním zpevněných ploch (střechy), pomáháte minimalizovat riziko zaplavení a poškození vodou. Společnost Wavin Ekoplastik nabízí řešení odvodnění pro rodinné domy i velké komerční budovy.

Přečtěte si více

Regulace

Naši regulaci průtoku používejte tehdy, když potřebujete řídit celkový objem dešťové vody ve vašem systému. Tento systém poskytuje přesnou regulaci průtoku mezi systémy zachycením a filtrací.

Přečtěte si více

Transport a odvodnění

Váš systém dešťové kanalizace musí odvádět a přepravovat dešťovou vodu, ať už je její objem nebo průtok jakýkoli. Pomocí potrubí a tvarovek od společnosti Wavin Ekoplastik můžete optimalizovat odtok a přepravu dešťové vody tak, aby splňovaly ty nejpřísnější regulační povinnosti.

Přečtěte si více

Filtrace

Předpisy, respektive provozovatelé, stále více vyžadují, abyste z jímané dešťové vody před vypuštěním odstranili nečistoty. Mezi nečistoty patří olej, písek a nánosy a těžké kovy. Společnost Wavin Ekoplastik vám poskytne odbornou pomoc a řešení, které potřebujete ke splnění všech povinností ohledně dodržování předpisů a požadavku k čistotě dešťových vod.

Přečtěte si více

Zasakování a retence

Poraďte si s maximálními srážkami a můžete minimalizovat riziko škody ze zaplavení majetku. Naše řešení pro zasakování vám poskytne maximální kontrolu nad vypouštěním dešťové vody. Zasakováním se voda pomalu infiltruje do okolní půdy.

Přečtěte si více

Odvodnění komunikací

Odvádění dešťových vod a odvodnění ulic či silnic je pro města a obce stále důležitější téma. Srážky jsou totiž díky klimatickým změnám až o 30 % intenzivnější a zastaralá infrastruktura často nezvládá vodu z ulic odvést. Kromě modernizace samotné kanalizace by se měla pozornost věnovat právě uličním vpustím, které zajišťují odvádění dešťových vod a jejich pročištění předtím, než se voda dostane do kanalizace.

Přečtěte si více