čtvrtek 17. června 2021

Světový den proti suchu a rozšiřování pouští: V roce 2030 bude žít 70 % populace ve městech

Mezinárodní den proti suchu a rozšiřování pouští má za úkol poučit veřejnost o významném  problému, který se brzy dotkne nás všech. Podle Organizace spojených národů bude do deseti let žít 70 % světové populace ve městech. Urbanizace výrazně zasahuje do světového hospodaření s pitnou, dešťovou a odpadní vodou, a také představuje výzvy z hlediska udržitelné výstavby. V důsledku celkové změny klimatu budou města čelit delším obdobím sucha nebo záplav. Sociální výzvy, podoba měst a změny v krajině jsou otázky, jimiž se zabývá společnost Wavin a hledá na ně řešení.  

svetovy-den-vody

Organizace spojených národů si Mezinárodní den proti suchu a rozšiřování pouští připomíná od roku 1955 s cílem upozornit na problémy sucha a degradaci půdy týkající se stovek milionů lidí po celém světě. Desertifikací je ohrožen každý pátý člověk, zejména v oblastech Sahelu, Asie, Středomoří, Latinské a Severní Ameriky. Pouště pokrývají více než 4 miliardy hektarů celé planety a ohrožují třetinu zemského povrchu. Suchem nebo desertifikací bylo v roce 2018 zasaženo 170 zemí světa. 

Wavin, společně se skupinou Orbia, usilují o snížení vodní spotřeby zejména v oblastech trpících převažujícím suchem a nedostatkem vody. V roce 2020 se v těchto lokalitách nacházelo pouze 7,5 % výrobních závodů společnosti Wavin. Právě tyto místa nás nutí být šetrnější při produkci našich výrobků a úspornější při spotřebě energie. Celkovou spotřebu vody se nám meziročně podařilo snížit o 2 %. 

svetovy-den-vody-2

Podporujeme Cíle udržitelného rozvoje OSN

Vymezili jsme si šest zásadních cílů, které byly schváleny Valným shromážděním OSN. Tyto cíle představují komplexní soubor environmentálních a sociálních standardů které vyžadují, aby vlády, podniky a komunity jednaly s ohledem a cílem dosáhnout globální prosperity do dalších deseti let. 

Sucho a desertifikace není pouze problém pouštních oblastí 

Podle výzkumu vědců z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity považuje 79 % české́ veřejnosti sucho za závažný problém. Pokud stát nepodnikne příslušná opatření, očekává 80 % obyvatel v příštích dvaceti letech zhoršení dopadů sucha. 

Češi byli při posledním období sucha nejvíce znepokojeni stopou, kterou na krajině zanechal nedostatek vody; kůrovcem napadené lesy, vysušená pole a říční koryta, množící se sinice v rybnících a zažloutlá tráva na loukách i zahrádkách. Více než 90 % obyvatel České republiky se s důsledky sucha setkává denně a uvědomuje si jeho rizika právě při pobytu v přírodě.

Naše Poslání

V roce 2020 jsme si uvědomili naše poslání-purpose. Wavin Group a všichni naši zaměstnanci se spojí při plnění společné vize.  

  • Bezpečné a efektivní dodávky vody
  • Lepší hygiena
  • Města odolná vůči změně klimatu 
  • Vyšší výkonnost budov  

Naplnění našeho poslání je nejen o tom, co našim partnerům a zákazníkům přineseme, ale také o samotném procesu. Udržitelnost je pro nás spíše hnacím motorem k vytváření hodnot, než nástrojem k posílení vlastní pověsti. Ve Wavinu věříme, že udržitelnost je více cesta než cíl. A této cestě jsme plně zasvěcení. 

Reference

2021 Desertification and Drought Day  (červen 2021 https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day 

Desertification and Drought Day (červen 2021) https://www.unccd.int/news-events/media-advisory-press-kit-desertification-and-drought-day-2021 

Orbia: Sustainability Report, 2020 (květen, 2020) https://www.orbia.com/49bc78/siteassets/6.-sustainability/sustainability-reports/2020/orbia_sustainability-report_2020.pdf  

Sucho považují Češi za vážný problém. Je potřeba ho řešit, říkají (září 2018) http://www.ekopsychologie.cz/files/117tz.pdf 

Wavin presents new, purpose-led business vision to employees (únor, 2020)  https://www.wavin.com/fr-be/knowledge-center/news/wavin-purpose   

World Day to Combat Desertification and Drought (květen 2021)
https://www.un.org/en/observances/desertification-day