Zákaznícky servis pre Slovensko

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že spoločnosť Wavin v nedávnej minulosti prešla viacerými internými organizačnými zmenami za účelom zvýšenia servisu pre našich zákazníkov spojeného s technickou a obchodnou podporou, dodržiavanie BOZP, zefektívnenia skladových zásob a taktiež aj zlepšenia logistiky a dodávok tovaru na došlé predajné objednávky.

Za účelom zlepšenia komunikácie medzi našou spoločnosťou a Vami, našimi obchodnými partnermi, bolo v rámci Wavinu vytvorené oddelenie „Zákazníckeho servisu“, ktoré má na starosti všetku komunikáciu so zákazníkmi v oblasti prijatia predajnej objednávky (PO), upresnenie jednotlivých položiek PO, potvrdenie PO, informovanie o dodacích termínoch až po fakturáciu jednotlivých dodávok a prípadných dobropisov.

Z tohto dôvodu Vás žiadam o akceptovanie tejto skutočnosti a pri komunikácií ohľadom Vašich predajných objednávok kontaktovať pracovníčku „Zákazníckeho servisu“ na Slovensku:


Z dôvodu zefektívnenia práce zákazníckeho servisu a zníženia rizika pri zámenách tovaru Vás žiadam o zasielanie predajných objednávok s našimi objednávkovými kódmi, ktoré sú súčasťou aktuálnych cenníkov pre jednotlivé produktové skupiny.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.