čtvrtek 28. dubna 2016

Projekt realizovaný technologií Compact Pipe byl oceněn!

Projekt s názvem Valašské Meziříčí – rekonstrukce výtlačného řadu do VDJ Štěpánov získal ocenění Vodohospodářská stavba roku 2015. Oceněn byl v kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo 22. března v Praze u příležitosti setkání vodohospodářů k oslavě Světového dne vody. Soutěž o nejlepší vodohospodářskou stavbu roku pořádá Svaz vodního hospodářství ČR se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, garantem byli ministři zemědělství a životního prostředí.

Compact Pipe oslovil porotu.

Oceněný projekt oslovil porotu především díky využití inovativní technologie Compact Pipe, která umožňuje sanovat potrubí s minimálními zásahy do terénu. Z tohoto důvodu je vhodné tuto metodu využít všude tam, kde je hustá síť inženýrských sítí, tedy například v oblastech městské či průmyslové výstavby. Princip této metody je založen na zatažení tvarovaného PE potrubí s menším vnějším průměrem do původního poškozeného potrubí. Staré potrubí pak dál slouží jako jakási ochranná vrstva.

Získaného ocenění si velmi vážíme. Potvrzuje tak naši strategii nebát se pracovat na odvážných projektech s moderními technologiemi a pracovními postupy, které přinášejí kvalitní výsledky.
David Penc , marketingový manažer společnosti Wavin Ekoplastik

2570 m nového potrubí

Sanace potrubí ve Valašském Meziříčí o celkové délce 2570 m byla rozdělena celkem do 21 úseků. Pro realizaci bylo nutné vykopat 21 montážních jam. Původní ocelové potrubí mělo průměr 377 mm, jako sanační materiál bylo použito potrubí Compact Pipe DN 350, SDR 17, PN 10. Rekonstrukce výtlačného vodovodního řadu byla realizována bezvýkopovou (close-fit) technologií. Investorem této akce byly Vodovody a kanalizace Vsetín, projektantem VODING Hranice a zhotovitelem stavby Sdružení firem ZEPRIS a WOMBAT. Sanace probíhala v létě roku 2015.

Více informací o projektu i záběry z předávání ocenění naleznete v krátkém videu.