Rekonstrukce vodovodních přivaděčů – technologie Berstlining

Potřebujete zvýšit kapacitu vodovodního přivaděče? S našim potrubím Wavin TS a použití technologie Berstlining  to není vůbec žádný problém.

V těchto dnech (duben 2018) probíhá rekonstrukce propojení vodovodního přivaděče ÚV Těšov a přivaděče Uherský Brod – Bojkovice. Investorem akcí jsou Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. a realizace se ujala i firma ZEPRIS s.r.o. Obě akce se provádí bezvýkopovou technologií berstlining a jsou situovány v extravilánu. V trase stávajícího azbestocementového a ocelového potrubí o dimenzi DN 200 se zatahuje nové třívrstvé polyethylenové potrubí Wavin TS voda d315 x 28,6 mm SDR11. Celková délka nově vtahovaného potrubí je 1,3 km.

Použitím této technologie můžeme navýšit průměr a tím i kapacitu nově vtaženého potrubního systému. Vzhledem k tomu, že se jedná o destruktivní metodu, jsou zde kladené ty nejvyšší nároky na použité PE100RC potrubí, které výrobce WAVIN GmbH splňuje.