X Stream GT Perfor

Perforované korugované potrubí X-Stream GT Perfor kombinuje transport dešťové vody a její zasakování do okolní půdy. Snadno se kontroluje a čistí jako standardní kanalizační potrubí. Vyrobené z panenského polypropylenu, je vysoce odolné a za náročných podmínek zatížení nabízí životnost až padesát let.

Ke stažení

Hledáte jednoduchou cestu pro stažení všech našich dokumentů? Přejít na všechny dokumenty ke stažení

Informace o systému

Transport a zasakování

Transport a zasakování

Perforované korugované potrubí X-Stream GT Perfor umožňuje zasakování vody do okolní půdy během jejího proudění. Tím se snižuje zatížení koncových bodů systému dešťovou vodou a minimalizuje se tak riziko zaplavení nebo zpětného vzdutí. Snadno se kontroluje a čistí a vyžaduje minimální sledování a údržbu.

Inteligentní profil stěny

Inteligentní profil stěny

Naše perforované korugované potrubí má inteligentní zvlněný profil stěny, který vždy svou funkcí překoná potrubí s hladkými stěnami. Inteligentní profil zvyšuje kapacitu vsakování, jak bylo prokázáno v našich laboratořích i v terénu nezávislým testováním.

Dodržování předpisů

Dodržování předpisů

Jako všechny produkty značky Wavin Czechia i perforované korugované potrubí X-Stream GT Perfor splňuje všechny příslušné předpisy a dodržuje normy. Je vyrobeno z panenského polypropylenu a i za nejnáročnějších podmínek nabízí padesátiletou životnost.

Více o produktech

Více o produktech

Společnost Wavin jako první uvedla na trh toto perforované korugované zasakovací potrubí. Ve stovkách projektů po celém světě se používá k napojení sběrných a vsakovacích systémů. Projektová podpora společnosti Wavin Czechia vám poskytne kompletní plán k optimalizaci rozmístění šachet a bezpečnostního přepadu na konci dešťové kanalizace.