WAVİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

GİZLİLİK BİLDİRİMİ 

Bu bildirim Wavin B.V. (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, Hollanda) ve bağlı şirketlerinin (bundan böyle: “Wavin”, “biz”, “bizim” veya “bize”) Gizlilik Bildirimidir. Türkiye'deki veri denetimi Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. sorumluluğundadır. 

Bu Gizlilik Bildirimi (“Bildirim”) ürünlerimizi veya hizmetlerimizi satın aldığınızda, tesislerimizi ziyaret ettiğinizde, uygulamalarımızı kullandığınızda (Sadakat Uygulaması ve Sentio Uygulaması gibi), bizimle etkileşim kurduğunuzda veya başka bir şekilde hizmetlerimizi kullandığınızda (web seminerleri, eğitimler, ticari fuarlar vb. dahil) ("Hizmetler") veya Wavin'in tedarikçisi olmanız durumunda geçerli temelleri anlatır.  

Hizmetlerin sağlanması ışığında toplanan Kişisel Verilerden sorumlu olan ve “veri denetleyicisi” olarak hareket eden Wavin kuruluşu, sözleşme akdettiğiniz, tesislerini veya web sitelerini ziyaret ettiğiniz veya başka bir şekilde etkileşimde bulunduğunuz Wavin kuruluşudur. İlgili sorumlu Wavin kuruluşları ve varsa temsilcileri ile ilgili genel bilgiler burada bulunabilir.     

1. TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER 

 

Bu Bildirimin amaçları doğrultusunda "Kişisel Veriler", sizi bireysel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi anlamına gelir. Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Hizmetlerimizi kullandığınızda hakkınızda topladığımız Kişisel Veriler şunları içerir: 

-İletişim bilgileri dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz. Adınız ve soyadınız, unvanınız, cinsiyetiniz, iş unvanınız, şirket adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve kullanıcı adı (e-posta adresi) ve şifre dahil olmak üzere “myWavin” hesap bilgileriniz bunlara dahildir.

-Sözleşmeniz/finansal bilgileriniz. Sözleşme bilgileri, ödeme yöntemi, yapılan veya vadesi gelen ödemeler (fatura detayları dahil), hesaplardaki yetkili kişi(ler)in detayları gibi bize açıklanan ve müşteri temsilcisi olarak sizinle bağlantı kurulabilecek sözleşme ve finansal bilgiler, ödeme işlemi referansı, işlem geçmişi dahil işlem verileri, temsil ettiğiniz şirket tarafından verdiğiniz yetki ve varsa kimlik belgeniz (pasaport veya ehliyet).

-Video görüntülerinin kaydedilmesi. Binalara veya tesislere girdiğinizde, video gözetim sistemlerimiz (CCTV) tarafından kaydedilirsiniz. Ayrıca düzenlediğimiz ve video çekimi yaptığımız etkinliklerde veya fuarlarda video kaydı yapabilirsiniz.   

-Tesisimizdeki ziyaretçi kayıtları . Ad ve soyad, varış ve ayrılış saati ve varsa araç kayıt numarası buna dahildir. 

-Hizmetlerimizi kullanımınız. Şirketiniz adına yaptığınız satın alma işlemleri, satın alma miktarı ve tarihi, satın aldığınız ürün veya hizmet, satın alma yeri, ürün kullanımı, işlevsel sınıflandırma vb. gibi Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili bilgileri topluyoruz. 

-Resminiz. İstendiğinde, sizi müşteri temsilcisi olarak tanımlamak için resminizi alıyoruz. 

-Otomatik olarak toplanan veriler. Web Sitemizi ziyaret ederken, Web Sitesindeki ziyaretçileri izlemek ve Web Sitemizi kullanımınız hakkında bilgi toplamak için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanarak tarayıcınız veya cihazınız aracılığıyla otomatik olarak veri topluyoruz. Bu bilgiler arasında cihazınıza karşılık gelen tanımlayıcı, IP adresiniz, kullandığınız cihazla ilgili bilgiler (örn. işletim sistemi, model, dil ayarı), süre, sıklık, kullanım süresi, tıklama bilgileri (Web Sitemizi kullanma ve tarama şekliniz) ve/veya bölge yer almaktadır. Web Sitemize yerleştirdiğimiz çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve çerez tercihlerinizi yönetmek istiyorsanız lütfen Çerez Bildirimimizi okuyun. 

-İletişim verileriniz. Bizimle e-posta, telefon, çevrimiçi veya sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmanız durumunda talepleriniz, sahip olabileceğiniz her türlü şikayet ve aldığımız diğer (katılım) verileriniz.       

-Diğer Kişisel Veriler. Gönüllü olarak veya talep üzerine, bizimle sözleşmeye dayalı ilişkiniz sırasında bize ifşa ettiğiniz tüm Kişisel Verileri içerir.

 

    2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE NE YAPIYORUZ?

    Wavin, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla ve yasalara uygun olarak toplar ve kullanır.  

Sizinle yaptığımız sözleşmenin ifası için (KVKK md 5/2(a): Sizinle akdetmiş olduğumuz veya akdedeceğimiz sözleşmeyi şirketiniz adına yürütmek ve talep ettiğiniz bilgi ve Hizmetleri size sunmak. Örneğin ürünleri ve faturaları teslim etmek, sizinle iletişim halinde olmak, talepleri yönetmek ve işlemek, “myWavin” hesabınızı yönetmek, (teknik) destek veya müşteri hizmeti sağlamak, web seminerlerini, eğitimi kolaylaştırmak veya ticari fuarlar, Hizmetler vb. ile ilgili temel bilgiler sağlamak için Kişisel Verilerinizi işlememiz gerekecektir. 

Meşru ticari çıkarlarımız için (KVKK md. 5/2 (f): Aşağıdakileri içerir:

-Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin reklamını yapmak veya müşterilerimizle pazarlama veya ticari amaçlarla (örn. e-posta, telefon veya basılı posta yoluyla) etkileşim kurmak amacıyla mevcut müşterilerimize (kişiselleştirilmiş) pazarlama materyali (e-posta yoluyla bültenler gibi) göndermek devre dışı bırakmadığınız seçenekler. 

-Mali durumumuzu ve Hizmetlerimizi takip etmek için dahili müşteri veritabanı (CRM) sistemimizi yönetmek.

-Çevrimiçi sipariş, hesaplama araçları, BIM içeriği, e-öğrenme, teknik çizimler ve/veya fiyat listeleri dahil olmak üzere Hizmetlerimizi kişiselleştirmek.

-Sizi bir müşteri olarak daha iyi anlamak (müşteri optimizasyonu). Bu, nelerin ilginizi çekebileceğini değerlendirmemize, size ve başkalarına sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmemize veya anlamamıza ve ilgili ve hedefe yönelik reklamlar sunmamıza (hem kendi Web Sitemizde hem de diğer web sitelerinde (sosyal medya dahil)) olanak tanır. 

-Ticari faaliyetlerimizi ve Hizmetlerimizi yürütmek ve genişletmek.

-Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında geri bildirim almak ve Hizmetlerimizin kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek (örneğin müşteri memnuniyeti anketleri yaparak).

-Eğitim ve öğrenim amaçları gibi şirket politikalarını ve prosedürlerini yürütmek.

-Sistemlerimizin, binalarımızın ve tesislerimizin bütünlüğünü, güvenliğini ve emniyetini sağlamak ve korumak. Bu, yetkisiz kişilerin tesislerimize erişmesinin önlenmesini ve tesislerimizin korunmasını içerir. 

-Birleşmeler, satışlar, yeniden yapılanmalar, varlıklarımızın veya işimizin veya devri ve satın almalar gibi kurumsal işlemler yapmamızı sağlamak.

-Geçerli yasaların izin verdiği diğer meşru ticari amaçlar. 

 

Kişisel Verilerinizi kullanmak için meşru çıkarlarımızı temel aldığımız ölçüde bu tür kullanıma itiraz etme hakkınız bulunmaktadır ve kullanım için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ihlal etmediğine veya davaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için verileri işlememiz gerektiğinde dair meşru kanıt gösteremediğimiz hallerde bu işlemeyi durdurmamız gerekecektir.  

 

Açık rızanıza dayalı bilgi kullanımı (KVKK md 5/1): Yukarıdaki 'Topladığımız Kişisel Veriler ' bölümünde atıfta bulunulan Kişisel Verilerinizi rızanıza tabi olmak kaydıyla (örneğin bülten aboneliğimizin ışığında) size e-posta, diğer elektronik araçlar veya telefon yoluyla pazarlama iletişimleri (bültenler, promosyonlar, ürünler veya hizmet güncellemeleri gibi) göndermek için kullanabiliriz. 

 

Ayrıca belirli Kişisel Verileri başka amaçlar için işlemek için açık rızanızı talep edebiliriz. Bu durumda rıza vermek isteyip istemediğinizi dikkatlice değerlendirebilmeniz için işlemek istediğimiz Kişisel Verilerin tüm ayrıntılarını ve buna ihtiyaç duymamızın nedenini size bildireceğiz.  

 

Rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz; aşağıdaki haklarınızla ilgili Bölüm 7'ye bakın. 

 

Yasal yükümlülüklerimize uymak için (KVKK md. 5/2 (ç): Yukarıdaki 'Topladığımız Kişisel Veriler ' bölümünde atıfta bulunulan herhangi bir bilgi; uygun iş kayıtlarının tutulması, devlet kurumlarının ve kamu makamlarının yasal taleplerine uymak gibi tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için geçerli yasa ve yönetmelikler veya yasaların gerektirdiği şekilde kullanılabilir. 

 

3. VERİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIYORUZ 

 

 

Yukarıda açıklanan amaçları yerine getirmek için Kişisel Verilerinizi zaman zaman Hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan diğer şirketlerle paylaşıyoruz. Bu şirketler, Kişisel Verilerinize yalnızca hizmetleri gerçekleştirmek için mutlaka gerekli olduğunda erişebileceklerdir. Bunu kesin olarak bilmesi gereken bazında yapıyoruz ve Kişisel Verilerinizi paylaşmadan önce bu şirketlerle sözleşme yapıyoruz. Bu şirketler şunlardır:

-Wavin Grubu içindeki diğer kuruluşlar. Kişisel verilerinizi, bu Bildirimde açıklandığı gibi kurum için idari amaçlar, yönetim amaçları veya işle ilgili diğer amaçlar için gerekli olduğu ölçüde sorumlu Wavin kuruluşları arasında dahili olarak paylaşacağız. İlgili sorumlu Wavin kuruluşları ile ilgili genel bilgiler burada bulunabilir.   

-Servis Sağlayıcılar ve İşlemciler. Aşağıdakiler dahil olmak üzere zaman zaman üçüncü kişi satıcılarla bağlantı kuruyoruz: 

-İş ortakları, tedarikçiler (BT hizmet sağlayıcıları gibi) ve kendileriyle yaptığımız herhangi bir sözleşmenin ifası veya bizim adımıza hizmet sağlaması için alt yükleniciler;

-Profesyonel danışmanlar (bize profesyonel hizmetler sağlayan vergi, hukuk veya diğer kurumsal danışmanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere);

-Finans kuruluşları, çoğunlukla müşterilerimizle ilgili kredi ile ilgili soruşturmaları yürütmek üzere;

-Bize yardımcı olan veya bizim adımıza pazarlama faaliyetleri yürüten tele pazarlama şirketleri ve diğer reklam şirketleri; ve/veya

Web Sitemizin ve Hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve optimizasyonunda bize yardımcı olan analiz ve arama motoru sağlayıcıları.  

 

Hizmetlerini sunarken, Kişisel Verilere bizim adımıza erişecek, alacak, muhafaza edecek veya başka bir şekilde işleyeceklerdir. Bu üçüncü taraf satıcılarla yaptığımız sözleşmeler, Kişisel Verilerinizin kendi (pazarlama) amaçları için kullanılmasına izin vermemektedir. Yasal gerekliliklere uygun olarak, üçüncü tarafların Kişisel Verilerinizi yeterince korumasını ve yalnızca talimatlarımıza uygun olarak işlemesini zorunlu kılmak için ticari olarak makul adımlar atıyoruz.  Yasal gereklilik halinde üçüncü şahıslar. Ayrıca kanunen veya bir soruşturma, düzenleyici gereklilik, adli işlem, mahkeme emri veya bize tebliğ edilen yasal süreç bağlamında veya Web Sitesinin, bizim veya bağlı kuruluşlarımızın haklarını veya güvenliğini korumak için Kişisel Verilerinizi ifşa edebiliriz.   

 -Kurumsal bir işlem olması durumunda üçüncü şahıslar. Ayrıca, Kişisel Veriler dahil olmak üzere müşterilerimizle ilgili bilgiler, herhangi bir birleşme, satış, Wavin varlıklarının devri, satın alma, iflas veya benzer olayların bir parçası olarak ifşa edilebilir.

-Rıza ile. Ayrıca, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere sizinle ilgili bilgileri, bunu yapmamızı onayladığınız veya talep ettiğiniz herhangi bir üçüncü kişiye ifşa ediyoruz

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ULUSLARARASI AKTARIMLARI

 

 

Yerel yasa gerekliliklerine uygunluğa tabi olarak, Bölüm 3'te açıklanan Kişisel Verilerin alıcıları, kendi ülkenizin içinde veya dışında, veri koruma yasaları ülkenizdeki yasalara kıyasla yeterli düzeyde koruma sağlayamayan ülkelerde bulunabilir. Örneğin, Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışındaki tüm ülkeler AEA'dakiyle aynı düzeyde koruma sağlamaz. 

Wavin, ülkenizin dışına yapılan aktarımların yürürlükteki veri koruma yasalarının gerektirdiği şekilde yeterince korunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Yeterli düzeyde veri koruması sağlamayan ülkelere yapılan aktarımlarla ilgili olarak Wavin aktarımı, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen AB standart sözleşme maddeleri veya diğer onaylanmış veri aktarımı veya sertifika mekanizmaları ile birlikte alıcının bağlayıcı ve uygulanabilir taahhütleri gibi uygun güvencelere dayandırabilir. Her durumda Wavin aktarımı gözden geçirecek ve yeterli düzeyde korumanın sağlandığından emin olmak için ek teknik ve organizasyonel önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Aşağıdaki Bölüm 10'da verilen iletişim bilgilerini kullanarak talepte bulunma ve alınan önlemleri gösteren her türlü belgenin bir kopyasını alma hakkınız bulunmaktadır.

5. GÜVENLİK

 Wavin, Kişisel Verilerinizin uygun teknik, fiziksel ve organizasyonel önlemler kullanılarak gereken şekilde güvence altına alınmasını sağlamak için makul adımları atacaktırİ böylece bunlar yetkisiz veya yasa dışı kullanım, değişiklik, yetkisiz erişim veya ifşa, kazara veya haksız yere imha ve kayıplara karşı korunacaktır.  

Kişisel Verilerinize erişimi, bu Bildirimde listelenen amaçlardan biri için bunlara erişmesi gereken kişilerle sınırlamak için gereken adımları atıyoruz. Ayrıca Kişisel Verilerinizi işleyen herhangi bir üçüncü kişinin verilerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü güvenli bir şekilde sağlamasını sözleşmeyle güvenceye alıyoruz.

6. VERİ SAKLAMA

 Kişisel Verilerinizi, daha uzun bir süre gerekli olmadığı veya davaya karşı savunma söz konusu olmadığı sürece yasal yükümlülüklere (mali veya yasal yükümlülükler gibi) uygun şekilde, toplanma ve kullanılma amacını yerine getirmek için gereken süre boyunca saklıyoruz (örneğin müşteri hizmeti sunmamız, soruları yanıtlamamız veya teknik sorunları çözmemiz için gereken süre boyunca). Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle sakladığımız konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki Bölüm 10'da verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin ve talebinizi belirtin.

7. HAKLARINIZ 

 Wavin, KVKK md 11'de gösterildiği gibi tüm yerel yasal gerekliliklere uygun olarak gizlilik haklarınıza uyacaktır. Herhangi bir birey, Wavin tarafından veya tarafımızca yetkilendirilmiş üçüncü bir kişi aracılığıyla kendisi hakkında saklanan veya işlenen Kişisel Verilerin niteliğini sorgulayabilir.  

Yargı bölgenizdeki geçerli yasalarda belirtilen koşullara tabi olarak erişim hakkına, düzeltme hakkına, silme hakkına, veri işlemeyi kısıtlama hakkına, profil oluşturmaya itiraz etme hakkına sahipsiniz.  

Kişisel Verilerinizi işlemek için Wawin'in çıkarlarını temel aldığımız ölçüde bu tür kullanıma itiraz etme hakkınız bulunmaktadır (kullanım için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ihlal etmediğine veya davaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için verileri işlememiz gerektiğinde dair meşru kanıt gösteremediğimiz hallerde bu işlemeyi durdurmamız gerekecektir). 

Kişisel Verilerinizin rızanıza dayalı olarak işlenmesi durumunda aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilir ve geri çekilmeden önce rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemeden istediğiniz zaman rızanızı geri çekebilirsiniz.  

Son olarak, Kişisel Verilerinizi işleme şeklimizden memnun değilseniz veya veri koruma haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız yaşadığınız veya çalıştığınız veya haklarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz ülkedeki denetim makamına şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır. 

Herhangi bir sorunuz varsa veya geçerli yerel gizlilik yasaları kapsamındaki haklarınızdan birini kullanmak istiyorsanız veya Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir itirazda bulunmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki Bölüm 10'da verilen iletişim bilgilerini kullanarak talebinizi belirtin.  

Talebinize mümkün olan en kısa sürede ve yürürlükteki yasalara uygun olarak yanıt verilecektir. Herhangi bir talebin reddedilmesi halinde ret nedeni bu yanıtta belirtilecektir.

8. DİĞER WEB SİTELERİ 

 Web Sitemiz, zaman zaman iş ortaklarımız, sosyal medya ağlarımız, şube kuruluşlarımız ve bağlı kuruluşlarımız gibi üçüncü taraf web sitelerine ve bu web sitelerinden bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinden herhangi birindeki bağlantıyı tıklamanız halinde bu web sitelerinin kendi gizlilik politikalarına sahip olduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi lütfen unutmayın. Bu web sitelerine herhangi bir Kişisel Veri göndermeden önce lütfen bu politikalara bakın.   

9. BU BİLDİRİMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 Bu Bildirim zaman zaman revize edilebilir. Kişisel Verilerinizin kullanımının niteliğinde temel bir değişiklik söz konusuysa veya değişiklik sizinle başka bir şekilde ilgiliyse, bununla ilgili bilgilerin size verilmesi sağlanacaktır. 

 

10. BİZE ULAŞIN 

 Bu Bildirim veya Kişisel Verilerinizi kullanımımızla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa veya haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız lütfen bize hidir.acceargin@wavin.com  adresinden sorgunuzun niteliğini belirten bir e-posta gönderin.  

.