Zarejestruj się

Utworzenie bezpłatnego konta pozwala na dostęp do wszystkich materiałów i narzędzi Wavin udostępnionych w strefie Mój Portal oraz BIM Centrum

Rejestracja do Mój Portal

Z której usługi chcesz skorzystać?

Uwaga! Hasło powinno zawierać:

  • więcej niż 6 znaków
  • dużą literę
  • małą literę
  • liczbę
  • znak specjalny !@#$%^*()_+

Przesyłanie formularza po naciśnięciu przycisku "Prześlij" czasami zajmuje kilka sekund dłużej.
Prosimy o zaczekanie, aż system przeniesie Państwa do strony potwierdzającej przesłanie formularza.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wavin Polska S.A.

1. [dane administratora danych] Wavin Polska S.A. z siedzibą w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 43, 64-320 (dalej:Wavin) informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowych od Wavin.
3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania informacji handlowej przez Wavin na wskazany adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale wymagane w celu otrzymywania informacji handlowych od Wavin.
4. . [odbiorcy danych] Wavin udostępnia Pana/Pani Dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej Orbia oraz podmiotom trzecim, które świadczą na rzecz Zamawiającego usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych (zwanym dalej „podmiotami przetwarzającymi dane”), zarówno w obrębie, jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Wavin podjął odpowiednie wymagane środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z RODO. Obejmuje to wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między podmiotami z grupy kapitałowej Orbia oraz podmiotami przetwarzającym dane, które nakładają obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych pochodzących z EOG. Wavin może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wysyłek, prawne, księgowe, analityczne lub pośrednictwa w marketingu, w tym telemarketingu, na podstawie stosownej umowy powierzenia.
5. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody. Wavin pozostawi jednak imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych cofniętą zgodą.
6. [prawa] Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres Wavin Polska S.A. ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, lub elektronicznie na adres kontakt.pl@wavin.com.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Wavin przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.