Zrównoważony rozwój

Wavin ustanawia najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oferowane przez nas systemy są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiały naszym klientom osiąganie ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, produkowane są w zgodzie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, a tam gdzie jest to możliwe z zastosowaniem materiałów pochodzących z recyklingu.

Środowisko

Środowisko

Systemy Wavin zaprojektowane są w sposób umożliwiający ich użytkownikom troskę o bezpieczeństwo środowiska naturalnego, czego przykładem mogą być produkty do magazynowania i powtórnego wykorzystania wody deszczowej. Nasze zakłady produkcyjne wyposażone są w energooszczędne urządzenia i w minimalnym stopniu oddziałują na środowisko. Dowiedz się więcej
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wavin angażuje się w programy poprawiające jakość życia, zarówno w aspekcie lokalnym, jak i międzynarodowym. Wspólnie z UNICEF prowadzi akcję uzdatniania wody pitnej i poprawy warunków sanitarnych w krajach Trzeciego Świata. Wśród swoich pracowników nieustannie podtrzymuje wysoki poziom świadomości zdrowia I bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej
Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

Wavin jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń (np. TEPPFA - The European Plastic Pipes and Fittings Association, PRIK – Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych), których działania zmierzają do poprawy standardów zrównoważonego rozwoju w branży.
Dowiedz się więcej