Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

STOSOWANE PRZEZ WAVIN POLSKA S.A Z SIEDZIBĄ W BUKU

W OBROCIE PROFESJONALNYM

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 02.01.2018 ROKU