Rejestracja do usługi newsletter Wavin

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wavin Polska S.A.

1.[dane administratora danych] Wavin Polska S.A. z siedzibą w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 43, 64-320 (dalej: Wavin) informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowych od Wavin.

3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania informacji handlowej przez Wavin na wskazany adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale wymagane w celu otrzymywania informacji handlowych od Wavin.

4. [odbiorcy danych] Wavin może udostepniać Pana/Pani dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej Orbia oraz podmiotom trzecim, które świadczą na rzecz Wavin usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych (zwanym dalej „podmiotami przetwarzającymi dane”), zarówno w obrębie, jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Wavin podjął odpowiednie wymagane środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z RODO. Obejmuje to wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między podmiotami z grupy kapitałowej Orbia oraz podmiotami przetwarzającym dane, które nakładają obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych pochodzących z EOG. Wavin może udostępniać Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wysyłek, prawne, księgowe, analityczne lub pośrednictwa w marketingu, w tym telemarketingu, na podstawie stosownej umowy powierzenia.

5. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody. Wavin pozostawi jednak imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych cofniętą zgodą. 6. [prawa] Ma Pan/Pani prawo: a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres Wavin Polska S.A. ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, lub elektronicznie na adres kontakt.pl@wavin.com.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Wavin przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO

10. Z pełną polityką prywatności Wavin oraz plików cookie można zapoznać się tutaj: link