Sanace plynovodu DN500 v Praze

Sanace plynovodu za plného provozu? S technologií Compact pipe to není problém!

V jarních měsících od dubna do začátku června 2018 proběhla v Praze v ulici Křesomyslova plánovaná sanace plynovodního potrubí DN 500 v délce 417 m a DN300 v délce 268 m za plného provozu, bez omezení bezvýkopovou technologií Compact Pipe od výrobce plastových potrubních systémů WAVIN GmbH, Německo. 

Umíme vyrobit potrubí na míru

Dodané potrubí bylo vyrobené speciálně pro tuto akci v materiálové kvalitě PE100RC. Principem této dnes již velmi oblíbené technologie je zatažení předtvarovaného PE potrubí do stávající, ocelové trubky, následně pomocí páry dochází k prohřívání PE trubky, která se díky tvarové paměti vrací zpět do kruhového tvaru a těsně dosedá k vnitřní straně ocelové trubky, vzniká tzv. Close-fit efekt, tzn, že mezi stávajícím a novým potrubím nevzniká volné mezikruží. Propojení jednotlivých úseků v montážních jamách se provádí svařováním, pomocí elektrotvarovek a standardního PE100 RC potrubí. Instalaci této technologie zajišťovala firma ZEPRIS, s.r.o., která je jedním z našich licenčních partnerů pro realizaci Compact Pipe, investorem akce byla Pražská plynárenská, a.s.  

 

  • Zodpovědná osoba - Radim Modlitba, produkt manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - Pražská plynárenská a.s.
  • Provedení instalace -  ZEPRIS s.r.o
  • Realizace - 2018